Foto: (c) Pixabay.com

Projekta MODEST ietvaros šī gada 27.-28.maijā norisināsies apmācības par doktorantūras organizāciju un vadību un pētījumu metodoloģiju. Apmācībās aicināts piedalīties ikviens interesents.

Apmācības tiks organizētas ZOOM virtuālajā telpā, un tajās tiks apskatīti tādi jautājumi kā efektīva doktorantu un maģistrantu uzraudzība no attāluma Lielbritānijā; doktora izglītības organizēšana un administrēšana Somijā; izcilības centri un starptautiski projekti; projektā MODEST izstrādāto kursu aprakstu prezentācijas:

A virziens - Pētniecība
A1: Pētījumu metodoloģija un pētījumu noformējums
A2: Projektu rakstīšana, projektu vadīšana, finansējuma avotu meklēšana 
A3: Starptautisko pētījumu rakstīšanas un prezentācijas prasmes
A4: Pētniecības ētika, intelektuālā īpašuma tiesības un personas datu aizsardzība
A5: "3I" - starpdisciplinārība, starpkultūru, internacionalizācija pētniecībā

B daļa - Mācīšana un mācīšanās
B1: Doktorantūras apmācības organizēšana
B2: Izglītojoša / konstruktīva saskaņošana. Doktorantūras kursu plānošana un ieviešana
B3: Informācijpratība, informācijas pārvaldība, datu analīze utt.
B4: Virtuālā vide

C daļa - Komunikācija un sadarbība
C1: Pētījumu komercializācija, vadības prasmes utt.
C2: Starppersonu komunikācija 
C3: Sarežģītība 
C4: 21. gadsimta ilgtspējīga attīstība un globālie izaicinājumi 

Precīza pasākuma programa būs pieejama drīzumā.

Apmācības tiks organizētas ZOOM virtuālajā telpā, tāpēc interesenti aicināti pieteikties apmācībām šeit:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tWUi7CKwQWCThDep4BYqiIgpeGD6c6GSccO02GJTznI/edit#gid=1203585449

MODEST ir trīs gadu projekts, kas tiecas uz doktorantūras modernizāciju zinātnē partnervalstīs. Plašāks projekta mērķis ir uzlabot partnervalstu augstākās izglītības iestāžu sadarbības iespējas doktorantūras jomā Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA) un Eiropas Pētniecības telpā (ERA).

Projekta MODEST mērķis ir uzlabot doktorantūras studiju kvalitāti inženierzinātnēs, modernizējot mācību programmu, optimizējot doktorantūras studiju  darbu, veicinot zinātnisko pētījumu uzraudzību un palielinot akadēmisko mobilitāti. Lai sasniegtu ilgtspējīgus rezultātus, plānots izstrādāt tīmekļa platformas un virtuālo tīklu, izmantojot dažādas pieejas un informācijas un komunikācijas metodes.

Dalīties

Saistītais saturs

Doktorantus aicina uz starptautisko doktorantūras skolu vispārējo prasmju apguvei
18.02.2022.

Doktorantus aicina uz starptautisko doktorantūras skolu vispārējo prasmju apguvei

Doktoranti ir aicināti pievienoties starptautiskam ilgtspējas pētnieku tīklam
15.02.2022.

Doktoranti ir aicināti pievienoties starptautiskam ilgtspējas pētnieku tīklam

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina uz zinātnisko publikāciju koprakstīšanas sesijām
07.01.2022.

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina uz zinātnisko publikāciju koprakstīšanas sesijām

Latvijas Universitāte doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem   piešķīrusi 41 grantu
13.10.2021.

Latvijas Universitāte doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem piešķīrusi 41 grantu

Latvijas Universitāte uzsāk īstenot projektu doktorantūras kapacitātes stiprināšanai
31.08.2021.

Latvijas Universitāte uzsāk īstenot projektu doktorantūras kapacitātes stiprināšanai

Vadītāji pilnveido kompetences efektīvas pārvaldības īstenošanai Latvijas Universitātē
30.06.2021.

Vadītāji pilnveido kompetences efektīvas pārvaldības īstenošanai Latvijas Universitātē

Tīmekļseminārā prezentēs apmācību kursu par pētījumu komercializāciju
01.04.2021.

Tīmekļseminārā prezentēs apmācību kursu par pētījumu komercializāciju