Doktorantūras skola un jaunais doktorantūras modelis

2023. gadā ir uzsākts izglītojošo un informatīvo semināru cikls, ietverot darbseminārus par laika plānošanu, stresa vadīšanu,  profesionālo izdegšanu, digitālo profilu izveidi, zinātnisko tīklošanos un publicēšanos, zinātnes komunikāciju. Notikuši divi pieredzes apmaiņas tīmekļsemināri, iepazīstinot doktorantus un zinātniskos vadītājus ar studiju un pētniecības pieredzi Igaunijas, ASV, Austrālijas universitātēs.

Turpinās arī iepriekšējos gados uzsāktā koprakstīšanas sesiju tradīcija doktorantiem un jaunajiem pētniekiem, kopumā ir notikušas gandrīz 30 koprakstīšanas sesijas. Pavasarī notika arī pirmais zinātnisko publikāciju rakstīšanas retrīts jeb darbseminārs Latvijas Universitātes doktorantiem, kurā pulcējās 28 dalībnieki no dažādām zinātņu nozarēm. Izstrādāts jauns studiju kurss.  Monitorējot doktorantu labbūtību un pieredzi, februārī tika veikta doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu anketēšana. 

Sadarbībā ar LU Komunikācijas departamentu uzsākta informatīvā kampaņa “Viens no 0.5%”, apkopojot jauno doktoru pieredzi. Popularizējot studiju iespējas doktorantūrā, 2023. gada jūnijā notika jau tradicionālā paneļdiskusija “Doktorantūra = LU”, kā arī jauno semestri 2023./2024. gadam aizsāka neformāls tīklošanās pasākums jaunajiem doktorantiem.