LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma

Attīstības programma “Ozolzīle” ir 2018. gadā jaunveidotā Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma, kas vērsta uz pārmaiņām kā dabisku izaugsmes procesu un kura sakņojas Latvijas Universitātes Stratēģijā 2021.-2027. gadam.

Mērķis ir nodrošināt mūsdienīgas studiju programmas un pilnveidot jauno speciālistu un pieredzējušā akadēmiskā personāla prasmes un zināšanas sabiedrības ilgtspējīgai izaugsmei, tiecoties kļūt par vienu no vadošajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā.

Tas veicams pilnvērtīgi izmantojot pieejamos resursus, tādējādi nodrošinot pārdomātu Latvijas Universitātes pārvaldību, pilnveidojot kvalitātes vadības sistēmu un paaugstinot vadības un akadēmiskā personāla prasmes.