Notiks projekta CATCHANGE meistardarbnīca dizaina domāšanā

LU PPMF akadēmiskais personāls stažējas un pilnveido digitālās prasmes

Dr. Agnese Kukela: Kultūrvēsturisko būvju saglabāšana nākamajām paaudzēm ir izaicinājums, kas prasa ne tikai sabiedrības izglītošanu, bet arī jaunus speciālistus

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina pievienoties Koprakstīšanas sesijām pavasara semestrī

“Mācītspēks” skolotāja: svarīgi skolēnam veidot izpratni, kā atšķetināt sarežģītas problēmas pašam

Pirmsskolas skolotāja profesija ir sirdsdarbs. Notiek ziemas uzņemšana pirmsskolas skolotāja studiju programmā

Licencētas visas septiņpadsmit jaunveidotās studiju programmas

Notiks tiešsaistes saruna par pirmsskolas skolotāja profesiju un ikdienu

Kā veiksmīgi noslēgt aizejošo un produktīvi iesākt jauno mācību semestri?