Indukcijas gada dalībnieki gūst praktisku pieredzi speciālās un iekļaujošās izglītības jomā

Prezentēti rezultāti aptaujai par diskriminācijas uztveri augstākās izglītības iestādēs

Indukcijas gada dalībnieki tiekas otrajā pieredzes dienā

Indukcijas gada projektā dalās labajā praksē un atskatās uz līdz šim paveikto

Uzstādīta pašapkalpošanās velosipēdu remonta stacija

Aicina pieteikties īsformāta prezentāciju jeb piča treniņprogrammai

Prezentēs aptaujas rezultātus par diskrimināciju augstākās izglītības iestādēs

Iecelti sešu jauno LU fakultāšu dekāna pienākumu izpildītāji

Jauno Latvijas Universitātes kodolu veidos sešas fakultātes