Pārvaldības pilnveide

LU Studiju attīstības un pārvaldības programma līdzdarbojas pārvaldības procesu uzlabošanā un konsolidācijas projektu izveidē un īstenošanā.