Digitālo prasmju pilnveide

Ar mērķi veicināt studentu digitālo prasmju attīstību, pērnā gada nogalē noslēdzies projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006).

Īstenojot projektu, Latvijas augstskolās ir izstrādāti 40 vertikālā un horizontālā līmeņa studiju kursi, tostarp septiņi no tiem Latvijas Universitātē, digitālo prasmju pilnveidei vismaz piektajā līmenī Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvarā noteiktajām kompetencēm – drošība, digitālā satura veidošana, komunikācija un sadarbība, informācijas un datu lietpratība vai problēmu risināšana.

Sadarbojoties vadošo augstskolu mācībspēkiem un uzņēmējiem, radīta studiju virtuālā asistente “Digne”, pilnībā digitalizēts studiju kurss “Civilā aizsardzība”, kā arī īpaši akadēmiskā personāla vajadzībām pielāgots mašīntulks. Izstrādātie risinājumi veicina straujāku studiju vides transformāciju, pilnveidojot esošo studiju kvalitāti, padarot to mūsdienīgāku un konkurētspējīgāku.