Digitālo prasmju pilnveide studējošajiem

Latvijas Universitāte, sadarbojoties ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāti, Vidzemes augstskolu, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA, Transporta un sakaru institūtu un trim nozares partneriem – Tilde, Baltijas datoru akadēmija un Datorzinību centrs, īsteno projektu "Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās". Projekta mērķis ir sagatavot digitālos studiju kursu materiālus, lai veicinātu studentu digitālo prasmju attīstību.

Mēs piedāvājam mācībspēkiem izmantot šos materiālus savos studiju kursos, integrējot moduļus, kas ļauj izmantot tehnoloģijas un piedāvātās iespējas studiju procesā, tādējādi uzlabojot studentu motivāciju pilnveidot savas digitālās kompetences.

Materiālus kopā ar novērtējuma anketām var integrēt savā e-studiju vidē (Moodle) un izmantot studiju procesā. Iesaistītie docētāji un studenti pēc pilotprojekta aicināti aizpildīt vērtēšanas veidlapas, lai sniegtu atsauksmes par materiālu pilnveidošanu.

Lai aplūkotu DigComp studiju materiālus, lūdzu, sekot šādiem soļiem:

  1. Spiediet uz pogas “Turpināt/Continue” saitē šeit.
  2. Pieslēdzieties vietnei, izmantojot LU lietotāja datus un ievadiet reģistrācijas atslēgu - digitekvero.
  3. Nospiediet pogu "Reģistrēt mani/Enroll me".

Pēc tam jums tiks atvērti visi mācību resursi, kas pieejami pilotprojekta ietvaros.

 

DigComp studiju kursi:

Lai izmantotu šos materiālus savā kursā, lūdzu, aizpildiet zemāk pievienoto formu.
Mēs nodrošināsim, ka materiāli tiks importēti jūsu izvēlētajā kursā sadarbībā ar IT departamentu.

   

Pēc studiju kursu aprobēšanas aicinām aizpildīt sagatavotās novērtējuma anketas par digitālo prasmju mācību resursiem, tā veicinot kvalitatīvu un mūsdienīgu studiju kursu attīstību.

Ja jums rodas jautājumi vai vēlaties sniegt ieteikumus, aicinām jūs sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi lumic@lu.lv.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai 

JAUNUMI:

14.09.2023. LU studentus aicina novērtēt un pilnveidot savas digitālās prasmes 

29.09.2023. Turpina digitalizācijas iniciatīvu attīstību studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei

29.11.2023. Radīti digitāli risinājumi studiju vides kvalitātes pilnveidei

30.11.2023. Aicina uz īssemināriem par digitālo rīku izmantošanu studiju procesā

06.12.2023. Aicina iepazīt digitālos rīkus studiju vides pilnveidei DIGITEKA pasākumos

11.12.2023. Pieejama jauna, interaktīva Moodle aktivitāte – MOTIVAL spraudnis

28.12.2023. Izstrādāti 40 studiju kursi digitālo prasmju pilnveidei