Kas aug?

 

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

LIAA Tehnoloģiju biznesa centra prototipēšanas programma PROTOTECH sniedz atbalstu inovatīvi un tehnoloģiju intensīviem maziem un vidējiem uzņēmumiem, un fiziskām personām produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādē un attīstībā, minimālā dzīvotspējīga produkta izstrādes procesam.  

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” līdzfinansēts projekts 

Projekta nosaukums: „Tehnoloģiju biznesa centrs”  

Projekta līguma numurs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēgts Sadarbības līgums Nr. NORV2022/49. Līgums Nr. 10.1-2-L-2021/4 par īstenošanu. 

Projekta partneri: Programma ir veidota sadarbībā ar trīs Latvijas universitātēm, kas ir šīs programmas oficiālie sadarbības partneri – Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte, taču prototipu var izstrādāt arī cita pētniecības institūcija ar atbilstošu specializāciju un kompetenci, ņemot vērā tās tehniskās iespējas un kapacitāti. 

Projekta kopējais finansējums: Atbalstītais projekts var saņemt atbalstu līdz 15 tūkstošiem eiro ar 100% atbalsta intensitāti. Nākamajā uzsaukumā 2023. gada sākumā plānots atbalstīt vismaz 15 prototipu izstrādi. TBC kopējais finansējums ir 2 000 000 EUR ar 100% atbalsta intensitāti Norvēģijas atbalsta instrumenta ietvarā.  

Projekta īstenošanas termiņš: No 2022. gada 27. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. Nepārsniedzot līdz 2024. gada 30. aprīlim (34 mēneši).  LU Prototipa izstrāde viena gada laikā no līguma par prototipa izstrādes nodrošināšanu parakstīšanas brīža. 

Projekta vadītājs LU: LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas direktore Inga Šķendere

Projekta mērķis: PROTOTECH programma sniedz iespēju izstrādāt sava produkta vai pakalpojuma prototipu labi aprīkotās laboratorijās, lai pieredzējušu mentoru vadībā daudz straujāk virzītos uz mērķi – radīt pasaulē pieprasītus produktus ar augstu eksportspēju. Tehnoloģiju biznesa centra mērķis ir atbalstīt un attīstīt biznesa ideju attīstītāju uzņēmējdarbības prasmes, zināšanas un domāšanu Latvijas mazajos un vidējos uzņēmumos ar augstu tehnoloģisko intensitāti. 

Projekta galvenie rezultāti: Līdz 2024. gada 30. aprīlim Tehnoloģiju biznesa centrs piesaistīs vismaz 98 biznesa ideju attīstītājus apmācībām un sniegs atbalstu vismaz 30 prototipu izstrādei. Tiks izveidota koprades un satikšanās vieta tehnoloģiju radītājiem. Tiks pulcēti kopienā un apvienoti zinoši un darboties griboši biznesa ideju attīstītāji.