Jaunas studiju programmas

LU Studiju attīstības un pārvaldības programmas virsvadībā izstrādātas 17 jaunas studiju programmas. 

Bakalaura līmenī:

 • kopīgā ar Rīgas Tehnisko universitāti bakalaura studiju programma “Biotehnoloģija un bioinženierija”;
 • profesionālā bakalaura studiju programma “Ģeoinformātika”;
 • akadēmiskā bakalaura studiju programma “Austrumu – Rietumu starpkultūru studijas”;
 • akadēmiskā bakalaura studiju programma “Filoloģija”;
 • akadēmiskā bakalaura studiju programma “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas”;
 • akadēmiskā bakalaura studiju programma “Kultūrvides studijas” (sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiiju).

Maģistra līmenī:

 • maģistra studiju programma “Epidemioloģija un medicīniskā statistika”;
 • kopīgā ar Daugavpils Universitāti maģistra studiju programma “Fizika”;
 • maģistra studiju programma “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas”;
 • maģistra studiju programma “Anglistika”.

Doktora līmenī:

 • doktora studiju programma “Datorzinātnes un matemātika”;
 • doktora studiju programma “Dabaszinātnes”;
 • doktora studiju programma “Sociālās zinātnes”;
 • doktora studiju programma “Teoloģija un reliģijpētniecība” (sadarbībā ar Tartu Universitāti);
 • kopīgā ar Daugavpils Universitāti doktora studiju programma “Vēsture un arheoloģija”;
 • doktora studiju programma “Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika”;
 • doktora studiju programma “Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība” (sadarbībā ar Igaunijas Universitāti Dzīvības zinātņu tehnoloģijas institūtu).

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Studiju programmas tapušas projektā “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015). Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes tehnoloģiju institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte.