LU Jubilejas nedēļa

LU Studiju attīstības un pārvaldības programma, kopš izveides 2018. gadā, ik rudeni iesaistās LU Jubilejas nedēļas programmas izstrādē un tematisku augstskolas pārvaldības pasākumu rīkošanā, pievēršoties aktuālajiem izaicinājumiem augstākās izglītības un zinātnes telpā.