Kodols

LU Attīstības programmas kodols


Inga Šķendere, LU SAPP programmas direktore, SAM 8.2.3. projekta vadītāja un projekta MODEST vadītāja 
Aizraujošs dzinējspēks ar starptautisku aicinājumu un individuālu skatījumu 
Saziņai: inga.skendere@lu.lv   


Sigita Kaļķe, projekta SAM 8.2.3. vadītājas asistente finanšu jautājumos 
Vērīga auditora acs un ātra problēmu risinātāja ar pieredzi veiksmīgi īstenotos, apjomīgos struktūrfondu projektos Latvijas Universitātē 
Saziņai: sigita.kalke@lu.lv


Ilona Leitāne, projekta SAM 8.2.3. vadošā eksperte personālvadības procesu pilnveidē un cilvēkresursu attīstībā
Pieredzējis prāts administratīvajā vadībā un procesu attīstībā
Saziņai: ilona.leitane@lu.lv 

Liene Grantiņa, projekta SAM 8.2.3. vadošā eksperte pārmaiņu jautājumos 
Diplomēta psiholoģe ar starptautisku pieredzi pārmaiņu vadībā un psiholoģisku skatījumu uz tām 
Saziņai: liene.grantina@lu.lv


Aija Van Der Steina, projekta SAM 8.2.3. vadošā eksperte pārmaiņu jautājumos 
Analītiski pētniecisks prāts ar pārliecību, ka studijām un pētniecībai jābūt roku rokā ar sabiedrības labbūtības stiprināšanu
Saziņai: aija.vdsteina@lu.lv 


Santa Bondare, projekta SAM 8.2.3. vadošā eksperte, Latvijas Universitātes kvalitātes vadītāja 
Mērķtiecīga un analītiska kvalitātes nodrošināšanas procesu un kritēriju augstākās izglītības jomā pārzinātāja stratēģiskai organizācijas izaugsmei ar pieredzi kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā, uzturēšanā un pilnveidē 
Saziņai: santa.bondare@lu.lv 

Airita Brenča, projekta SAM 8.2.3. vadošā eksperte, pilotprojekta “Projektu atbalsta centrs” vadītāja 
Stratēģiski analītisks redzējums ar radošu starpnozaru pieeju mērķu sasniegšanā
Saziņai: airita.brenca@lu.lv 

Kitija Balcare, projekta SAM 8.2.3. vadošā eksperte ārējās un iekšējās komunikācijas jautājumos 
Ar akadēmisku prātu un praktisku pieredzi stratēģiskajā komunikācijā un korporatīvajās attiecībās 
Saziņai: kitija.balcare@lu.lv 


Iveta Lāce, LU SAPP programmas SAM 8.2.1. 1. kārtas, SAM 8.2.2. 1. un 2. kārtas projektu vadītāja
Skats uz projektiem no "putna lidojuma" un tūlītēja piezemēšanās būtiskos to pieturpunktos 
Saziņai: iveta.lace@lu.lv  


Iveta Murāne, LU SAPP programmas SAM 8.2.1. 1. kārtas projekta vadītājas asistente
Saziņai: iveta.murane@lu.lv 


Inga Dambe, LU SAPP programmas SAM 8.2.2. 1. kārtas projekta vadītāja asistente
Saziņai: inga.dambe@lu.lv 


Agrita Stepsone, LU SAPP programmas SAM 8.2.2. 2. kārtas projekta vadītāja asistente
Saziņai: agrita.stepsone@lu.lv 

Ilze Svarena, LU SAPP programmas SAM 8.2.2. 1. kārtas projekta vadītāja asistente
Ar augsti paceltu kvalitātes latiņu un izaugsmi kā virzītājspēku 
Saziņai: ilze.svarena@lu.lv 


Svetlana Skangale, LU SAPP programmas SAM 8.2.1. 2. kārtas projekta vadītāja
Daudzpusīgu projektu "diriģente" ar pamatīgu struktūrfondu projektu pieredzi jaunatnes jomā 
Saziņai: svetlana.skangale@lu.lv 


Gunita Sakse, LU SAPP programmas SAM 8.2.1. 2. kārtas projekta vadītājas asistente
Saziņai: gunita.sakse@lu.lv 


Anda Paegle, LU SAPP programmas EFE, ULISSE, TEODOR un MODEST projektu vadītāja
Pilna cikla projektu anatomijas eksperte ar nacionālu un starptautisku vērienu  
Saziņai: anda.paegle@lu.lv  


Reinis Rotkalis, INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta "Smart-Up BSR" projekta vadītājs
Dinamiski un starptautiski domājošs virzītājspēks ar attīstību kā priekšnoteikumu uzstādītajos mērķos 
Saziņai: reinis.rotkalis@lu.lv