Kodols

LU Attīstības programmas kodols

Inga Šķendere, LU SAPP programmas direktore, projekta MODEST vadītāja 
Aizraujošs dzinējspēks ar starptautisku aicinājumu
Saziņai: inga.skendere@lu.lv 

Iveta Lāce, LU SAPP programmas SAM 8.2.1. 1. kārtas, SAM 8.2.2. 1. un 2. kārtas projektu vadītāja
Skats uz projektiem no "putna lidojuma" un tūlītēja piezemēšanās būtiskos to pieturpunktos 
Saziņai: iveta.lace@lu.lv 

Anda Paegle, LU SAPP programmas EFE un ULISSE projektu vadītāja
Pilna cikla projektu anatomijas eksperte ar nacionālu un starptautisku vērienu  
Saziņai: anda.paegle@lu.lv 

Svetlana Skangale, LU SAPP programmas SAM 8.2.1. 2. kārtas projekta vadītāja
Daudzpusīgu projektu "diriģente" ar pamatīgu struktūrfondu projektu pieredzi jaunatnes jomā 
Saziņai: svetlana.skangale@lu.lv 
 

Reinis Rotkalis, INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta "Smart-Up BSR" projekta vadītājs
Saziņai: reinis.rotkalis@lu.lv