Kodols

LU Attīstības programmas kodols

Inga Šķendere, LU SAPP programmas direktore, SAM 8.2.3. projekta vadītāja un projekta MODEST vadītāja 
Aizraujošs dzinējspēks ar starptautisku aicinājumu
Saziņai: inga.skendere@lu.lv   


Iveta Lāce, LU SAPP programmas SAM 8.2.1. 1. kārtas, SAM 8.2.2. 1. un 2. kārtas projektu vadītāja
Skats uz projektiem no "putna lidojuma" un tūlītēja piezemēšanās būtiskos to pieturpunktos 
Saziņai: iveta.lace@lu.lv  


Anda Paegle, LU SAPP programmas EFE un ULISSE projektu vadītāja
Pilna cikla projektu anatomijas eksperte ar nacionālu un starptautisku vērienu  
Saziņai: anda.paegle@lu.lv  


Svetlana Skangale, LU SAPP programmas SAM 8.2.1. 2. kārtas projekta vadītāja
Daudzpusīgu projektu "diriģente" ar pamatīgu struktūrfondu projektu pieredzi jaunatnes jomā 
Saziņai: svetlana.skangale@lu.lv 


Reinis Rotkalis, INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta "Smart-Up BSR" projekta vadītājs
Dinamiski un starptautiski domājošs virzītājspēks ar attīstību kā priekšnoteikumu uzstādītajos mērķos 
Saziņai: reinis.rotkalis@lu.lv

Liene Grantiņa, vadošā eksperte pārmaiņu jautājumos projektā SAM 8.2.3. 
Diplomēta psiholoģe ar starptautisku pieredzi pārmaiņu vadībā un psiholoģisku skatījumu uz tām 
Saziņai: liene.grantina@lu.lv


Aija Van Der Steina, vadošā eksperte projektā SAM 8.2.3.
Analītiski pētniecisks prāts ar pārliecību, ka studijām un pētniecībai jābūt roku rokā ar sabiedrības labbūtības stiprināšanu
Saziņai: aija.vdsteina@lu.lv 


Sigita Kaļķe, projekta SAM 8.2.3. vadītājas asistente finanšu jautājumos 
Vērīga auditora acs un ātra problēmu risinātāja ar pieredzi veiksmīgi īstenotos, apjomīgos struktūrfondu projektos Latvijas Universitātē 
Saziņai: sigita.kalke@lu.lv 


Ilona Leitāne, projekta SAM 8.2.3. vadošā eksperte personālvadības procesu pilnveidē un cilvēkresursu attīstībā
Pieredzējis prāts personāla un administratīvajā vadībā un finanšu plānošanā 
Saziņai: ilona.leitane@lu.lv