Pedagogu izglītības un atbalsta sistēmas pilnveide

Lai izvērtētu jaunās pedagogu izglītības sistēmas izveides norisi un iezīmētu attīstības virzienus ar skatu nākotnē, 2023. gada aprīlī Latvijas Universitātē norisinājās Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” (nr.8.2.1.0/18/I/004 ) noslēguma darbseminārs “Jaunā pedagogu izglītības sistēma: no idejas līdz studentam un skolotājam”. 2023. gada pirmajā pusgadā līdz ar pedagoģijas studiju programmu popularizēšanu norisinājās vairākas tiešsaistes diskusijas “Esi skolotājs!”, piedaloties dažādu Latvijas augstskolu pārstāvjiem, studentiem un izglītības jomas speciālistiem.

2023. gada augustā tika uzsākts Eiropas Sociālā fonda Plus projekts “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001) atbalsta sniegšanai jaunajiem skolotājiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu pedagoga profesijā. Trīs gadu laikā projektā paredzēts sniegt atbalstu ap 1000 jauno skolotāju, nodrošinot viņiem individuālu atbalstu profesionālās pilnveides grupās un atbalstu stundu/nodarbību vērošanā, kas palīdzēs profesionāli attīstīties izglītības iestādes vidē un kompetentu docētāju vadībā iespēju pilnveidot zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, sadarbībā, klasvadībā un skolvadībā, kā arī saņemt mērķstipendiju līdz 200 EUR mēnesī.