Akadēmiskā personāla kompetences

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes akadēmiskais personāls pilnveidojis savas profesionālās kompetences Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un konkurētspējīgs akadēmiskais personāls” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/004) īstenotajās aktivitātēs. Projekta laikā tika īstenotas aktivitātes, kas atbalstīja esošā akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšu – angļu valodas kursi, dažādas specializētas mācības un iespēja stažēties izglītības iestādēs. Projekta norises laikā 11 doktoranti saņēmuši atbalstu un tika piesaistīti 11 ārvalstu akadēmiskā personāla pārstāvji.

Veicinot Latvijas Universitātes un tās koledžu akadēmiskā personāla pilnveidi, pērn noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts “Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē” (Nr. 8.2.2.0/18/A/010).Projekta norises gaitā 50 doktoranti saņēmuši atbalstu un ir piesaistīti 49 ārvalstu akadēmiskā personāla pārstāvji. Savas angļu valodas prasmes ir pilnveidojuši 284 akadēmiskā personāla pārstāvji, turpretī 91 akadēmiskā personāla pārstāvis ir pilnveidojis savas profesionālās prasmes, stažējoties nozaru uzņēmumos. Piedaloties specializētajās mācībās, 466 akadēmiskā personāla pārstāvji pilnveidojuši profesionālās kompetences.