Akadēmiskā godīguma izpratne

Lai spriestu par akadēmiskā godīguma aktuālajiem jautājumiem, Latvijas Universitātes 104. gadadienas jubilejas nedēļā 2023. gada septembrī Latvijas Universitātē norisinājās publiskās debates “Godīgi par akadēmisko godīgumu” . Debates ievadīja asociētās profesores Signes Mežinskas pārskats par aktualitātēm akadēmiskā godīguma jomā.

Savukārt 2023. gada decembrī Latvijas Universitātē ir ieviests e-kurss par akadēmisko godīgumu gan akadēmiskajam personālam, gan studentiem, lai veicinātu izpratni par akadēmisko godīgumu un tā ievērošanas nozīmību studijās un pētniecības procesā.