Kas aug? 

Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma ir vadošā struktūrvienība projekta “Smart-up Baltic Sea Region” sadarbības partnera aktivitāšu īstenošanā. 

Projekts “Smart-up Baltic Sea Region” ir daļa no INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību sociālo izaicinājumu risināšanai, rīkojot inovācijas nometnes un meklējot metodes, lai celtu kapacitāti reģionālo inovāciju un RIS3 stratēģiju ieviešanai.

Projekta vadošais partneris ir Alto Universitāte Somijā, tajā bez Latvijas Universitātes piedalās Helsinki-Uusimaa rajona padome (Somija), Ārhusas pilsētas dome (Dānija), Tallinas pilsētas dome (Igaunija), Brandenburgas Tieslietu, Eiropas lietu un patērētāju aizsardzības ministrija (Vācija), Liepājas Universitāte, Zinātņu, tehnoloģiju un inovāciju  aģentūra MITA (Lietuva), Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parks (Lietuva), Gdaņskas-Gdiņas-Sopotas metropoles apgabals (Polija), ITMO universitāte (Krievija) un Cursor Oy, Kotka-Hamina attīstības kompānija (Somija), Izglītības un zinātnes ministrija (Latvija).

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 31. oktobrim.

Plašāka informācija par projektu atrodama te: https://smartup-bsr.eu.