© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitātes izsludinātajā pirmajā atklātajā grantu konkursā doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem grantu ieguvis 41 konkursa dalībnieks.

Grants piešķirts Latvijas Universitātes doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem – Margaritai Baitimirovai, Reinim Baranovskim, Didzim Berenim, Mārim Bērtiņam, Zanei Bērziņai, Tatjanai Bicjutko, Rutai Ceplei, Andrejam Česnokovam, Elīnai Černokai, Kristianam Dragunam, Madarai Eversonei, Līgai Jasulaņecai, Laurai Kadilei, Linardam Kļaviņam, Agnesei Kokinai, Dāvidam Krišam Labsvārdam, Vitālijam Lazarenko, Guntim Lipsbergam, Uldim Maļinovskim, Jekaterinai Martinovai, Kasparam Megnim, Mikum Milgrāvim, Elīnai Pasečnajai, Eduardam Plankājam, Aleksandram Platoņenko, Kārlim Pleiko, Mārtiņam Priedolam, Lāsmai Puķinai-Slavai, Kristapam Saršūnam, Ainai Semjonovai, Lailai Silamiķelei, Agnesei Slišānei, Ilzei Stikānei, Pāvilam Andrim Stikutam, Valdai Valkovskai, Edmundam Vanagam, Dairai Vēverei, Vandai Visockai, Tatjanai Zablockai, Oksanai Žabko un Laurai Žoržai.

Granta nosacījumi paredz, ka doktorants vai zinātniskā grāda pretendents kā granta saņēmējs projekta laikā būs darba tiesiskajās attiecībās ar Latvijas Universitāti vai tās sadarbības partneri projektā un pretendēs uz finansiālu atbalstu vismaz 12 mēnešu periodā 50 procentu apmērā no pilnas darba slodzes. Granta apjoms ir 1000 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Granta nosacījumi paredz, ka tā saņēmējam papildu ir jābūt nodarbinātam arī vēl citā Latvijas Universitātes vai šī projekta sadarbības partnera pētnieciskajā projektā vismaz 0,3 slodzē.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt 10 ārvalstu docētājus. Pašlaik notiek arī darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka Latvijas Universitātes doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitāte doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem   piešķīrusi 10 grantus
04.03.2022.

Latvijas Universitāte doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem piešķīrusi 10 grantus

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina uz zinātnisko publikāciju koprakstīšanas sesijām
07.01.2022.

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina uz zinātnisko publikāciju koprakstīšanas sesijām

Latvijas Universitāte uzsāk īstenot projektu doktorantūras kapacitātes stiprināšanai
31.08.2021.

Latvijas Universitāte uzsāk īstenot projektu doktorantūras kapacitātes stiprināšanai