Foto: (c) Pixabay.com

Lai apzinātu nepieciešamos atbalsta mehānismus, Latvijas Universitātes doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti ir aicināti aizpildīt aptaujas anketu, daloties viedoklī par studiju un zinātnisko darbu Latvijas Universitātē.

Viena no Latvijas Universitātes Stratēģijā 2021.-2027. iezīmētajām prioritātēm ir atbalstošas vides veidošana doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem.

Lai apzinātu nepieciešamos atbalsta mehānismus, kā arī noskaidrotu viedokli par studiju un zinātnisko darbu, kā arī par sadarbību ar darba vadītāju un studiju vidi, ikviens doktorants un zinātniskā grāda pretendents ir aicināts veltīt piecpadsmit minūtes aptaujas anketas aizpildīšanai.  

Aptaujas anketa viedokļa paušanai ir atvērta līdz 2022. gada 31. janvārim.

Aptaujas anketa pieejama šeit: https://forms.gle/pPFLkrvy3Ndif4Y57. Anketa ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Iniciatīva ir daļa no jaunā doktorantūras modeļa izveides un ieviešanas Latvijas Universitātē.  Pašlaik turpinās arī darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides.

Dalīties

Saistītais saturs