© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitātes (LU) izsludinātajā Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu ceturtajā grantu konkursā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” granti piešķirti sešiem konkursa dalībniekiem.

Zinātniski pētniecisko darbu Latvijas Universitātes projektā uzsāk Maija Kāle un Artūrs Lavrenovs LU Datorikas fakultātē, Gunārs Kūtris LU Juridiskajā fakultātē, Tatjana Bogdanoviča LU Latvijas vēstures institūtā. Savukārt Latvijas Universitātes projekta sadarbības partneru institūcijās – Lauma Pretkalniņa un Kristīne Levāne-Petrova LU Matemātikas un informātikas institūtā.

Granta nosacījumi paredz, ka doktorants vai zinātniskā grāda pretendents kā granta saņēmējs projekta laikā būs darba tiesiskajās attiecībās ar Latvijas Universitāti vai tās sadarbības partneri projektā un pretendēs uz finansiālu atbalstu vismaz 12 mēnešu periodā 50 procentu apmērā no pilnas darba slodzes. Granta nosacījumi paredz, ka tā saņēmējam papildu ir jābūt nodarbinātam arī vēl citā Latvijas Universitātes vai šī projekta sadarbības partnera pētnieciskajā projektā vismaz 0,3 slodzē.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt deviņus ārvalstu docētājus. Kopumā zinātniski pētnieciskā darbā veikšanai projektā grantu ieguvuši 63 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti.

Pašlaik notiek arī darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka Latvijas Universitātes doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).

Dalīties