© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitātes (LU) izsludinātajā Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu trešajā grantu konkursā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” granti piešķirti 13 konkursa dalībniekiem.

Zinātniski pētniecisko darbu Latvijas Universitātes projektā uzsāk Ņikita Andrejevs LU Teoloģijas fakultātē, Linards Kļaviņš LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Kārlis Puķītis un Leonora Pahirko LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, Vitālijs Borisovs LU Medicīnas fakultātē, Maija Krūmiņa LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, Marta Laņģe un Anda Ābola LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā, Sintija Ķauķīte LU Latviešu valodas institūtā. Savukārt Latvijas Universitātes projekta sadarbības partneru institūcijās – Sergejs Rikačovs un Jūlija Ovčiņņikova LU Matemātikas un informātikas institūtā, Natālija Suhareva un Atis Labucis Latvijas Hidroekoloģijas institūtā.

Granta nosacījumi paredz, ka doktorants vai zinātniskā grāda pretendents kā granta saņēmējs projekta laikā būs darba tiesiskajās attiecībās ar Latvijas Universitāti vai tās sadarbības partneri projektā un pretendēs uz finansiālu atbalstu vismaz 12 mēnešu periodā 50 procentu apmērā no pilnas darba slodzes. Granta nosacījumi paredz, ka tā saņēmējam papildu ir jābūt nodarbinātam arī vēl citā Latvijas Universitātes vai šī projekta sadarbības partnera pētnieciskajā projektā vismaz 0,3 slodzē.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt deviņus ārvalstu docētājus. Pašlaik projektā zinātniski pētniecisko darbu veic 44 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti.

Pašlaik notiek arī darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka Latvijas Universitātes doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).

Dalīties