© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Projektā “Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”, kurā Latvijas Universitāte ir partneris, laika posmā no 2022. gada februāra līdz 2022. gada aprīlim dalību projektā ir uzsācis viens Latvijas Universitātes pētnieks.  

Projekta dalībnieki par 0,5 slodzes nodarbinātību ik mēnesi saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu līdz 1400 eiro mēnesī, kas ietver atlīdzību doktorantam (līdz 1000 eiro, t. sk. darba devēja VSAOI), kā arī mobilitātes un pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas (400 eiro). Papildus no iekšējiem vai citu projektu līdzekļiem tiek segta 0,3 slodzes līdznodarbinātība.

Ņemot vērā SAM 8.2.2. 3. kārtas projektā pētniecības izdevumiem paredzēto finansējumu, un Latvijas AII doktora studiju programmu attīstības plānos īpaši izcelto sadarbības un resursu konsolidēšanas aspektu, RTU par projektā pieejamajiem līdzekļiem veicinās doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem iespēju izmantot pētniecībai paredzēto infrastruktūru ne tikai RTU struktūrvienībās, bet arī citās partnerinstitūcijās.

Šobrīd RTU oficiālie sadarbības partneri projektā ir Banku augstskola, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Liepājas Universitāte un Ventspils Augstskola.

Par projektu

Projekts: Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās

Projekta īstenotājs/vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta partneris: Latvijas Universitāte

Darbības programma: Izaugsme un nodarbinātība

8.2.2. specifiskā atbalsta mērķis: Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomā

Projekta numurs: Projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/008

Projekta mērķis: Stiprināt RTU un BA doktorantus un akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTU, nodarbinot ārvalstu akadēmisko personālu, doktorantūras studentus un zinātniskā grāda pretendentus RTU un BA, tostarp nodrošinot finansējumu starpsektoru un starptautiskajai pētniecības mobilitātei sadarbības partneru institūcijās, organizējot resursu koplietošanu RTU fakultāšu līmenī un sadarbībā ar citām augstākās izglītības institūcijām.

   

Dalīties

Saistītais saturs

Jaunos pētniekus aicina uz starptautisku tiešsaistes pasākumu ciklu
16.05.2022.

Jaunos pētniekus aicina uz starptautisku tiešsaistes pasākumu ciklu

Noslēdzies LU Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu 3. grantu konkurss
26.04.2022.

Noslēdzies LU Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu 3. grantu konkurss