Lai sniegtu ieskatu doktorantūras studijās Latvijas Universitātē (LU), atklātu augstākā studiju līmeņa norises nianses un mudinātu maģistrantūras absolventus turpināt izglītības procesu, LU aicina uz tiešsaistes diskusiju “No Mg. par Dr. Doktorantūra tuvplānā”. Pasākumam 29. jūnijā plkst. 17.00 Zoom platformā aicināts pievienoties ikviens, kurš apsver domu par studijām doktorantūrā.

“Ieraugot kādam uz vizītkartes doktora titulu vai norādot savu, ir pagodinājums un lepnums, bet studijas doktorantūrā un iegūtais grāds ir kas vairāk par titulu,” uzsver LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas īstenotā projekta “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” vadošā eksperte Dr.ģeogr. Gunta Kalvāne. “Doktorantūra ir kopiena, sociālais tīkls ar līdzīgi domājošajiem – dedzīgiem zinātnes entuziastiem. Diskusija, uz kuru aicinām interesentus, ir viens no veidiem, kā kliedēt stereotipus par dzīvi doktorantūrā un veidot jauno doktorantūras studentu kopienu.” 

Kā notiek studijas? Vai ir eksāmeni? Kā izvēlēties pētījuma tēmu, kā – darba vadītāju? Vai studijas var apvienot ar pilnas slodzes darbu? Ko dod doktora grāds? Kas ir promocijas darbs? Par šiem un citiem jautājumiem diskusijā runās LU šī brīža doktoranti un doktora studiju programmu vadītāji, daloties pieredzē par studiju norisi, biežākajiem izaicinājumiem un ieguvumiem, kā arī par pētniecības procesu.

Pasākumā piedalīsies LU rektors profesors Indriķis Muižnieks, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne profesore Zanda Rubene, Medicīnas fakultātes profesors Andrejs Ērglis, LU Sociālo zinātņu fakultātes doktorante Elza Lāma un LU Bioloģijas fakultātes doktorante Zane Lukstiņa. Pasākumu moderēs žurnālists Artis Ozoliņš.

Diskusija notiks Zoom platformā 29. jūnijā plkst. 17.00.

Aicinām interesentus iesūtīt jautājumus gan diskusijas dalībniekiem, kā arī piedalīties virtuālajā diskusijā par doktorantūras uzņemšanas nosacījumiem, studiju procesu un kārtību, motivāciju.

Uzņemšana LU doktora studiju programmās notiks no  22. līdz 31. augustam.

Dalīties

Saistītais saturs

Starptautiskā konferencē Lietuvā spriež par jauno zinātnieku situāciju Baltijas valstīs
14.12.2023.

Starptautiskā konferencē Lietuvā spriež par jauno zinātnieku situāciju Baltijas valstīs

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina 1. decembrī uz semināru par laika plānošanu
13.11.2023.

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina 1. decembrī uz semināru par laika plānošanu

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina piedalīties Koprakstīšanas sesijās
20.10.2023.

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina piedalīties Koprakstīšanas sesijās

Jaunos doktorantus aicina 6. oktobrī uz iepazīšanās pasākumu “Doktorantūra = LU”
21.09.2023.

Jaunos doktorantus aicina 6. oktobrī uz iepazīšanās pasākumu “Doktorantūra = LU”

Aizvadīts pirmais zinātnisko publikāciju rakstīšanas retrīts doktorantiem
07.03.2023.

Aizvadīts pirmais zinātnisko publikāciju rakstīšanas retrīts doktorantiem

Noslēdzies LU Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu astotais grantu konkurss
30.10.2022.

Noslēdzies LU Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu astotais grantu konkurss

Noslēdzies LU Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu septītais grantu konkurss
24.10.2022.

Noslēdzies LU Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu septītais grantu konkurss

Doktorantes stāsts: Mums vairāk jānovērtē izglītības sniegtās iespējas
17.06.2022.

Doktorantes stāsts: Mums vairāk jānovērtē izglītības sniegtās iespējas

Aicina uz tīmekļsemināru par doktorantūras skolu organizatoriskajiem aspektiem Eiropā
11.01.2022.

Aicina uz tīmekļsemināru par doktorantūras skolu organizatoriskajiem aspektiem Eiropā