Lai spriestu par problēmjautājumiem, ar kuriem saskaras jaunie zinātnieki Baltijā, Lietuvas Republikas Seimā šī gada 23. novembrī norisinājās starptautiska konference "Jauno zinātnieku situācija Baltijas valstīs: nākotnes zinātniskā potenciāla attīstība vai tā izniekošana?".

Konferencē ar priekšlasījumu “Jauno zinātnieku situācija Latvijas Universitātē” uzstājās Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas direktore Inga Šķendere, iepazīstinot konferences dalībniekus ar doktorantūras situāciju Latvijas Universitātē, balstoties doktorantu aptaujas rezultātos, atainojottipiska doktoranta profilu, raksturojot doktorantu izaicinājumus, motivāciju, studiju pārtraukšanas iemeslus, kā arī stāstot par atbalsta mehānismiem, kā arī galvenajiem secinājumiem par pēcdoktorantūras projekta rezultātiem.

Konferencē jomas eksperti sprieda par tādiem problēmjautājumiem kā karjeras nedrošība, augsta darba slodze, finansiālā un psiholoģiskā atbalsta trūkums, starptautiskā konkurence, dzimumu nelīdztiesība, pārslodze, birokrātija un citiem.

Konferenci rīkoja Baltijas zinātnieku asociācija BASNET Forum, Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centrs, Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Fizikālo un tehnoloģisko zinātņu centrs.

Plašāk par konferenci ŠEIT.

Dalīties

Saistītais saturs