Foto: (c) Pixabay.com

Latvijas Universitātes doktoranti ir aicināti pievienoties Pasaules ilgtspējas doktorantu tīklam (World PhD Students Sustainability Network). Tā ir Eiropas Ilgtspējības studiju un pētniecības skolas iniciatīva, ko tā īsteno sadarbībā ar partnerorganizācijām, lai veicinātu doktorantu savstarpējo sadarbību ilgtspējas tēmu izpētē.

Tīkls ir atvērts doktorantiem no visas pasaules, kas strādā pie jautājumiem, kuri saistīti ar ilgtspējīgu attīstību gan agrīnā, gan aktīvā pētnieciskā darba posmā. Dalība tīklā ir bez maksas.

Tīkla organizatori uzsver, ka doktoranti, kas pašlaik strādā pie ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, būs tie, kas radīs nākotnes tendences laika posmā no 2030. līdz 2050. gadam, kad viņi būs priekšgalā akadēmiskajās aprindās, rūpniecībā un citās nozarēs. Diemžēl daudzi doktoranti pie savām tēmām strādā izolēti no starpdisciplinārām grupām. Turklāt viņiem reti ir iespēja kopā ar kvalificētu komandu rakstīt kopīgus rakstus labākajiem žurnāliem vai apspriest savus darbus ar starptautiskiem doktorantiem un ekspertiem ārpus savām organizācijām. Tieši šis atstatums pētnieku vidū ir iemesls Pasaules ilgtspējas doktorantu tīkla izveidei.

Galvenie tīkla darbības mērķi :

1) sniegt iespēju doktorantiem prezentēt savus darbus tādos pasākumos kā Pasaules doktorantūras samits, kas notiek divas reizes gadā;

2) piedāvāt atbalstu darbu sagatavošanā labākajiem žurnāliem kvalificētas komandas sastāvā;

3) organizēt seminārus un darbnīcas par ilgtspējības izpēti un popularizēt piemērotas pieejas un metodiskos līdzekļus;

4) radīt telpu informācijas, ideju un pieredzes apmaiņai, kas iegūta, īstenojot doktorantūras pētījumu projektus.

Lai reģistrētos tīklā, interesentiem organizatoru komandai jānosūta pieteikums, ietverot šādu informācija: vārds, uzvārds; iestāde; valsts; e-pasts saziņai; ORCID (ja pieejams); promocijas darba nosaukums un pētnieciskā darba kopsavilkums (200 vārdi). Šī informācija jānosūta uz: iusdrp@ls.haw-hamburg.de.

Pasaules ilgtspējas doktorantu tīkls ir iniciatīva, ko organizē Eiropas Ilgtspējības studiju un pētniecības skola (https://esssr.eu), Starpuniversitāšu ilgtspējīgas attīstības pētniecības programma (https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/programmes/iusdrp), Eiropas Ilgtspējas pētniecības alianse (https://esssr.eu/easr) un Mančestras Metropolitēna universitāte Apvienotā Karalistē. Tīkla vadītājs ir profesors Valters Līls (Walter Leal) un viņu atbalsta starpdisciplināra un daudznacionāla komanda.

Dalīties

Saistītais saturs

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina 19. jūlijā pievienoties Koprakstīšanas sesijai
06.07.2022.

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina 19. jūlijā pievienoties Koprakstīšanas sesijai

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina 15. februārī pievienoties Koprakstīšanas sesijai
10.02.2022.

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina 15. februārī pievienoties Koprakstīšanas sesijai

Doktoranti uzlabo savas stresa pārvarēšanas prasmes
21.07.2020.

Doktoranti uzlabo savas stresa pārvarēšanas prasmes