Foto: (c) Pixabay

Piedaloties 40 dalībniekiem no 14 augstskolām no Latvijas, Polijas, Lielbritānijas, Krievijas, Armēnijas, Baltkrievijas, šī gada 7. jūlijā norisinājās projekta MODEST (Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Metodologies) pirmā doktorantūras studentu tīklošanās sanāksme.

Sanāksmes laikā MODEST projekta vadītāja Inga Šķendere, pārstāvot vadošo projekta partneri Latvijas Universitāti, iepazīstināja doktorantūras studentus ar MODEST projektu un studentu tīkla potenciālajām aktivitātēm, savukārt Dr. Mareks Frankowiczs no Jagelonijas universitātes Polijā iepazīstināja dalībniekus ar savu personīgo pieredzi no doktorantūras studijām, kā arī izklāstīja detalizētāk doktorantūras studentu tīkla vīziju.

Sanāksmes dalībnieki – studenti - iepazīstināja ar sevi, doktorantūras darba pētniecības objektu un vēlamajiem ieguvumiem no MODEST projekta, kā arī diskutēja gan par savu pieredzi doktorantūras studijās, gan COVID-19 ietekmi uz mācību procesu.

Sanāksmes laikā radās priekšlikums rīkot semināru par stresa menedžmentu, lai ne tikai novērstu stresa negatīvo ietekmi, bet arī to izmantotu kā pozitīvu dzinuli tālākiem sasniegumiem. Stresa menedžmenta seminārs norisināties jau 16. jūlijā un turpmāka informācija būs pieejama projekt MODEST mājaslapā: www.emodest.eu.

Projekta MODEST mērķis ir uzlabot doktorantūras studiju kvalitāti inženierzinātnēs, modernizējot mācību programmu, optimizējot doktorantūras studiju  darbu, veicinot zinātnisko pētījumu uzraudzību un palielinot akadēmisko mobilitāti. Lai sasniegtu ilgtspējīgus rezultātus, plānots izstrādāt tīmekļa platformas un virtuālo tīklu, izmantojot dažādas pieejas un informācijas un komunikācijas metodes.

 

Dalīties