Foto:(c) Pixabay.com

Ar mērķi izzināt izglītības sistēmas un doktorantūru Eiropas Savienības valstīs un iepazīt klātienē universitāšu infrastruktūru un pētniecisko bāzi, kā arī lai turpinātu uzsāktās MODEST projekta aktivitātes, laika posmā no šī gada 17. jūnija līdz 12. jūlijam notiks vairākas projekta dalībnieku izpētes vizītes un tikšanās Somijā, Latvijā, Apvienotajā Karalistē un Polijā.

Pirmā sanāksme norisināsies 17. un 18. jūnijā Somijā, Helsinku Universitātē. Pēc tās projekta partneri tiksies Latvijā, Rīgā no 19. līdz 21. jūnijam, bet pēc tam 1. un 2. jūlijā notiks sanāksme Apvienotajā Karalistē, Londonā Brunela Universitātē. Pēdējā tikšanās šai vasaras ciklā iecerēta no 8. līdz 12. jūlijam Polijā, Krakovā.

Iecerēto vizīšu laikā paredzēts:

-           iepazīties ar izglītības sistēmām Eiropas Savienības valstīs (ar uzsvaru uz doktorantūru);

-           apmeklēt Eiropas Savienības partneruniversitāšu ēkas, to laboratorijas u.c.;

-           pilnveidot partnervalstu pārstāvju prasmes “soft skill” segmentā;

-           prezentēt partnervalstu redzējumu Darba paketi Nr.1 “Analītisks materiāls par doktora studiju ieviešanas mehānismiem projekta partnervalstīs un “pārnesamo prasmju” intensīvi kursi doktorantiem un akadēmiskajam personālam”.

Vienlaikus Rīgas tikšanās laikā ir iecerēta arī MODEST konsorcija regulārā sanāksme, turpretī Polijas tikšanās laikā Krakovā iesaistītās puses apkopos darbu par darba paketi Nr.1 “Analītisks materiāls par doktora studiju ieviešanas mehānismiem projekta partnervalstīs un “pārnesamo prasmju” intensīvi kursi doktorantiem un akadēmiskajam personālam”.

MODEST ir trīs gadu projekts, kas tiecas uz doktorantūras modernizāciju zinātnē partnervalstīs. Plašāks projekta mērķis ir uzlabot partnervalstu augstākās izglītības iestāžu sadarbības iespējas doktorantūras jomā Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA) un Eiropas Pētniecības telpā (ERA).

Projekta MODEST mērķis ir uzlabot doktorantūras studiju kvalitāti inženierzinātnēs, modernizējot mācību programmu, optimizējot doktorantūras studiju  darbu, veicinot zinātnisko pētījumu uzraudzību un palielinot akadēmisko mobilitāti. Lai sasniegtu ilgtspējīgus rezultātus, plānots izstrādāt tīmekļa platformas un virtuālo tīklu, izmantojot dažādas pieejas un informācijas un komunikācijas metodes.

Dalīties

Saistītais saturs

Doktorantūras projekta MODEST dalībniekus uzņem Kazaņā
07.06.2021.

Doktorantūras projekta MODEST dalībniekus uzņem Kazaņā

Notikusi pirmā MODEST doktorantūras studentu tīklošanās sanāksme
07.07.2020.

Notikusi pirmā MODEST doktorantūras studentu tīklošanās sanāksme