Lai izzinātu sadarbības doktorantūras programmas organizēšanas praksi, šī gada 1. februārī norisinājās Erasmus+ projektu ARMDOCT un MODEST kopīgais tīmekļseminārs “Universitātes un rūpniecības partnerības ietvars un tendences”.

Pēdējo desmitgažu laikā augstākās izglītības iestāžu loma ir mainījusies, un sadarbība ar uzņēmumiem un nozari ir kļuvusi par vienu no galvenajām prioritātēm. Lai atvieglotu izglītības, pētniecības un inovāciju (zināšanu trijstūra) savienojumus valstī, būtu jāveic noteiktas politikas pārskatīšana un jānodrošina kopēja sistēma. Universitātes un nozares partnerība ļauj efektīvāk nodrošināt prasmju iegūšanu un un zināšanu attīstību.

Šajā nolūkā vairākas valstis ir ieviesušas rūpniecības doktora grāda programmas kā politikas instrumentus akadēmiskā sektora un rūpniecības sasaistei. Šajā gadījumā doktoranti studē un veic pētījumus, strādājot ārpus akadēmiskās vides. Ir daudz pētījumu, kas apgalvo, ka ar rūpniecību saistītās doktora studiju programmas var kalpot par politikas instrumentu, lai aizsargātu universitāšu un rūpniecības sadarbību un veicinātu pāreju uz zināšanām balstītu pakalpojumu sabiedrību, kā arī uzlabotu produktivitāti.

ARMDOCT un MODEST kopīgajā tīmekļseminārā tika pētīts, kā tiek organizētas sadarbības doktorantūras programmas, jo īpaši nacionālā politika un struktūras. Tīmekļsemināra laikā tika prezentēta ARMDOCT un MODEST projekta partneru – Eiropas Savienības valstu paraugprakse, kurai sekoja diskusija un jautājumu un atbilžu sesija.

MODEST ir Erasmus+ projekts “Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Methodologies (MODEST)”, kas tiek īstenots kā daļa no Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas un ir vērsts uz doktorantūras studiju modernizāciju projekta partnervalstīs. Plašāk: https://www.emodest.eu .

ARMDOCT projekta mērķis ir doktorantūras studiju reforma Armēnijā saskaņā ar Zalcburgas principiem, uzsverot politisko, tiesisko regulējumu un institucionālās procedūras, kas atbalsta integrējošas un starptautiski orientētas doktora studijas, kurās iesaistītas universitātes, pētniecības iestādes un rūpniecības industrija.  

Dalīties

Saistītais saturs

Notikusi pirmā MODEST doktorantūras studentu tīklošanās sanāksme
07.07.2020.

Notikusi pirmā MODEST doktorantūras studentu tīklošanās sanāksme

Projekta MODEST vebinārā izzina doktorantūras mācību programmu attīstību
15.04.2020.

Projekta MODEST vebinārā izzina doktorantūras mācību programmu attīstību

Latvijas Universitātē notikusi "Erasmus+" projekta MODEST partneru tikšanās
27.06.2019.

Latvijas Universitātē notikusi "Erasmus+" projekta MODEST partneru tikšanās