No 19. līdz 21. jūnijam Latvijas Universitātē pulcējās "Erasmus+" projekta MODEST dalībnieki, lai klātienē iepazītu Latvijas izglītības sistēmu un doktorantūras norisi Latvijā. Šī bija otrā tikšanās četru vasaras izpētes vizīšu ciklā, kurā paredzēts apmeklēt Somiju, Latviju, Apvienoto Karalisti un Poliju.  

Projekta MODEST Latvijas partneri plaši iepazīstināja ar doktorantūras aktuālajiem jautājumiem Latvijas Universitātē un Latvijā kopumā. Savā skatupunktā un viedoklī uz doktorantūras studijām Latvijā dalījās Latvijas Jauno zinātnieku asociācija. Tika apspriestas arī e-sistēmas doktorantūras programmu vadībai. Tāpat norisinājās lekcija un praktiskā nodarbība "soft" prasmju pilnveidei doktorantūras studiju vajadzībām MODEST projekta partnervalstu pārstāvjiem. Vizītes pirmās darba dienas noslēgumā bija iespēja dzirdēt prezentāciju par doktorantūras mācību centru konceptu un prezentāciju par tematiski saistītajiem projektiem un iniciatīvām. 

Vizītes otrajā darba dienā MODEST projekta partnervalstu pārstāvji apsprieda projekta norises administratīvos jautājumus, projekta vadību un ieviešanu un ar to saistītos aspektus. 

Nākošā tikšanās paredzēta Brunela Universitātē Londonā, Apvienotajā Karalistē

Ar mērķi izzināt izglītības sistēmas un doktorantūru Eiropas Savienības valstīs un iepazīt klātienē universitāšu infrastruktūru un pētniecisko bāzi, kā arī lai turpinātu uzsāktās MODEST projekta aktivitātes, laika posmā no šī gada 17. jūnija līdz 12. jūlijam notiek vairākas projekta dalībnieku izpētes vizītes un tikšanās Somijā, Latvijā, Apvienotajā Karalistē un Polijā.

Dalīties

Saistītais saturs

Aicina uz tīmekļsemināru par doktorantūras skolu organizatoriskajiem aspektiem Eiropā
11.01.2022.

Aicina uz tīmekļsemināru par doktorantūras skolu organizatoriskajiem aspektiem Eiropā

Doktorantūras projekta MODEST dalībniekus uzņem Kazaņā
07.06.2021.

Doktorantūras projekta MODEST dalībniekus uzņem Kazaņā

Izzina tendences universitāšu un rūpniecības partnerībā
15.02.2021.

Izzina tendences universitāšu un rūpniecības partnerībā

Notikusi pirmā MODEST doktorantūras studentu tīklošanās sanāksme
07.07.2020.

Notikusi pirmā MODEST doktorantūras studentu tīklošanās sanāksme