Foto: (c) Pixabay.com.

2020. gada 7. aprīlī “Erasmus+” projekta MODEST (Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Methodologies) ietvaros norisinājās vebinārs “Mācību programmas izstrāde un apguve”.

Pasākums sākotnēji tika plānots kā partneru tikšanās Maskavā, Krievijā, taču, ņemot vērā esošo situāciju pasaulē, tostarp ceļošanas liegumu, pasākums tika organizēts virtuāli. Vebināra organizatori bija Latvijas Universitāte, Helsinku Universitāte (Somija) un Maskavas Fizikas un tehnoloģiju institūts (Krievija). Kopumā vebināru apmeklēja 55 dažādi dalībnieki (profesori, pētnieki, skolotāji, doktoranti) no 14 universitātēm no 7 valstīm.

Apmācība tika organizēta 4 sesijās, kurās tika prezentētas Somijas, Krievijas, Armēnijas un Baltkrievijas doktorantūras mācību programmas un to attīstība no skolotāju un studentu perspektīvas. Pēc tam Helsinku Universitātes komandas locekļi dalījās savā pieredzē par šādiem tematiem: doktorantūras studiju programmas process; doktorantūras studijas un Helsinku Universitātes starptautiskā pozīcija; Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma; mācību rezultāti dažādos līmeņos; mācību programmas, kursi, piemēri; dažādu prasmju loma doktorantūrā un kā ieviest šīs prasmes mācību programmu izstrādē; starpnozaru, starpkultūru internacionalizācija mācību programmu plānošanā.

Vebināra materiāli (slaidi un mutisko prezentāciju videoieraksti) ir pieejami MODEST projekta mājas lapā: https://www.emodest.eu/index.php/dissemination.

Vebināra dalībniekiem tika doti mājas uzdevumi izsludināto MODEST kursu izstrādei (galvenā uzmanība tiek pievērsta mērķa grupām, apgūstamajiem mācību rezultātiem / prasmēm, mācību un mācīšanās metodēm, vērtēšanas instrumentiem utt.). 2020. gada aprīlī-maijā tiks turpināta komunikācija un ideju apmaiņa ar MODEST kolēģiem no dažādām universitātēm, kas iesaistīti kursu attīstībā.

MODEST ir trīs gadu projekts, kas tiecas uz doktorantūras modernizāciju zinātnē partnervalstīs. Plašāks projekta mērķis ir uzlabot partnervalstu augstākās izglītības iestāžu sadarbības iespējas doktorantūras jomā Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA) un Eiropas Pētniecības telpā (ERA).

Projekta MODEST mērķis ir uzlabot doktorantūras studiju kvalitāti inženierzinātnēs, modernizējot mācību programmu, optimizējot doktorantūras studiju  darbu, veicinot zinātnisko pētījumu uzraudzību un palielinot akadēmisko mobilitāti. Lai sasniegtu ilgtspējīgus rezultātus, plānots izstrādāt tīmekļa platformas un virtuālo tīklu, izmantojot dažādas pieejas un informācijas un komunikācijas metodes.

 

 

Dalīties