Ar mērķi izvērtēt pirmajā darba gadā paveikto un plānot nākamā gada aktivitātes, 18. un 19. decembrī Rīgā norisināsies projekta MODEST (Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Methodologies) 7. tikšanās.

Tikšanās laikā visu dalībvalstu projekta koordinatori atskatīsies uz pirmajā gada laikā paveikto. Tāpat tiks plānotas nākošās vasaras skolas aktivitātes, norises laiks un vieta. Vienlaikus tiks precizēts vasaras skolu kursu saturs un mācību priekšmeti. Sanāksmes laikā tiks risināti arī jautājumi, kas attiecas uz projekta starpziņojumu un finanšu un administratīvajām sadaļām.

MODEST ir trīs gadu projekts, kas tiecas uz doktorantūras modernizāciju zinātnē partnervalstīs. Plašāks projekta mērķis ir uzlabot partnervalstu augstākās izglītības iestāžu sadarbības iespējas doktorantūras jomā Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA) un Eiropas Pētniecības telpā (ERA).

Projekta MODEST mērķis ir uzlabot doktorantūras studiju kvalitāti inženierzinātnēs, modernizējot mācību programmu, optimizējot doktorantūras studiju  darbu, veicinot zinātnisko pētījumu uzraudzību un palielinot akadēmisko mobilitāti. Lai sasniegtu ilgtspējīgus rezultātus, plānots izstrādāt tīmekļa platformas un virtuālo tīklu, izmantojot dažādas pieejas un informācijas un komunikācijas metodes.

 

Dalīties