Morbergu vasarnīca Jūrmalā. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju piedāvā jaunu un Latvijā unikālu starpnozaru akadēmiskā bakalaura studiju programmu “Kultūrvides mantojums”, kurā pirmos studētgribētājus iecerēts uzņemt jau šoruden.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot studentus pētnieciskai un profesionālai darbībai kultūrvides mantojuma jomā, veidojot starpnozaru pieejā balstītu kultūrvides mantojuma studiju saturu un veicinot kultūrvides mantojuma kā augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības virziena attīstību Latvijā.

Studiju procesā  ir iespējams iegūt zināšanas, iemaņas un kompetences, kas nepieciešamas materiālā kultūras mantojuma objektu apzināšanai, izpētei, apsaimniekošanai un aizsardzībai, nodrošinot tā ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu uzturēšanu.

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē īstenojamās bakalaura studiju programmas “Kultūrvides mantojums” pamatā ir četri tematiski moduļi, tostarp “Vides zinātnes”, “Vides zinātnes un kultūrvides mantojums”, “Kultūrvides mantojuma teorija un metodes”, “Humanitārās zinātnes un māksla”.

Atbalstu šādas studiju programmas izveidošanai un īstenošanai ir izteikuši gan potenciālo studējošo sagatavošanas skolas, tai skaitā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola un Jāņa Rozentāla Mākslas skola, gan arī potenciālie absolventu darba devēji, tostarp Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Piļu un muižu asociācija, Vidzemes plānošanas reģions, Kuldīgas novada pašvaldība, Grobiņas novada dome, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Pedvāles mākslas parks.

Studiju programmu absolvējušie iegūs dabaszinātņu bakalaura grādu vides zinātnē.

Jaunās studiju programmas absolventu darba tirgu veido kultūras nozares, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzņēmumi, ietverot arī īpašumu attīstīšanas virzienu, tūrisma un viesmīlības, vides un kultūras aizsardzības sektorus, kā arī kultūras mantojuma zinātnisko izpēti.

Pašreiz studiju programma ir iesniegta Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā un atrodas licencēšanas procesā.

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv. Plašāka informācija par studiju programmu pieejama ŠEIT.

Programma tapusi projektā “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015). Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes tehnoloģiju institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt līdz 2023. gada novembrim.

Dalīties

Saistītais saturs

 Latvijas Universitātē šoruden studijas uzsāks topošie ģeoinformātikas speciālisti
13.05.2021.

Latvijas Universitātē šoruden studijas uzsāks topošie ģeoinformātikas speciālisti

Izveidota jauna Austrumu-Rietumu starpkultūru studiju programma Latvijas Universitātē
26.03.2021.

Izveidota jauna Austrumu-Rietumu starpkultūru studiju programma Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātē izveidota jauna doktora studiju programma dabaszinātnēs
08.10.2020.

Latvijas Universitātē izveidota jauna doktora studiju programma dabaszinātnēs

Latvijas Universitātē izveidota jauna studiju programma epidemioloģijas jomā
31.03.2020.

Latvijas Universitātē izveidota jauna studiju programma epidemioloģijas jomā