Studenti Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīrusi licenci jaunveidotajai akadēmiskajai doktora studiju programmai “Dabaszinātnes”, kas izveidota Latvijas Universitātē.

Konsolidējot Latvijas Universitātē esošās doktora studiju programmas “Bioloģija”, “Fizika, astronomija un mehānika”, “Ģeogrāfija”, “Ģeoloģija”, “Ķīmija” un “Vides zinātne”, tapusi jauna akadēmiskā doktora studiju programma “Dabaszinātnes”, lai nodrošinātu vienotu, interdisciplināru pieeju jauno speciālistu sagatavošanā, vispār pielietojamo kompetenču apgūšanā, sadarbības veicināšanai starp atsevišķiem zinātnes virzieniem, kā arī efektivizētu līdzekļu izlietojumu.

“Jaunveidotā doktora studiju programma dabaszinātnēs sagatavota, izmantojot Eiropas Savienības valstu pieredzi dabaszinātņu studiju īstenošanā, kā arī Latvijā atzītos prioritāros zinātnes virzienus un Latvijas Universitātes akadēmiskās izglītības tradīcijas. Programma aptver Latvijas Universitātē spēcīgus studiju un pētniecības virzienus zinātņu nozarēs vienlaikus sekmējot LU stratēģijā noteikto prioritāro starpdisciplināro virzienu attīstību, piemēram, atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika; nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli; biomedicīna un farmācija; klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana; ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība,” norāda Latvijas Universitātes dabaszinātņu, tehnoloģiju un medicīnas jomas prorektors profesors Valdis Segliņš.

Jaunā studiju programma aptver četras no piecām Latvijā definētajām viedās specializācijas jomām, tostarp “Zināšanu ietilpīga bioekonomika”, “Viedā enerģētika”, “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija”, “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

Doktora studiju mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus patstāvīgām darbam zinātnē, augstākajā izglītībā un tautsaimniecībā. Studiju programmu absolvējušie iegūs zinātnes doktora grādu noteiktā jomā.

Uzņemšana jaunveidotajā studiju programmā sāksies jau 2021. gada vasarā, savukārt programmas īstenošana – 2021. gada rudenī. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Programma tapusi projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt laika posmā līdz 2023. gada novembrim.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitātē izveidota jauna kultūrvides mantojuma studiju programma
03.05.2022.

Latvijas Universitātē izveidota jauna kultūrvides mantojuma studiju programma