Foto: (c) Pixabay.com

Latvijas Universitātē izveidota jauna doktora studiju programma “Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība”, kurā pirmos studētgribētājus iecerēts uzņemt jau šoruden. Pašreiz studiju programma jau ir iesniegta Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā un atrodas licencēšanas procesā.

“Cilvēkfaktora nozīme gan uzņēmējdarbībā, gan darba tirgū kopumā ir izteikti augoša visos tās daudzajos aspektos  – šīs salīdzinoši jaunās jomas speciālisti, īpaši ar doktora zinātnisko grādu, būs arvien vairāk pieprasīti darba tirgū,” pauž studiju programmas direktors Latvijas Universitātes profesors Dr.sc.admin. Henrijs Kaļķis.

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus ar starptautiski konkurētspējīgām zināšanām, prasmēm un kompetencēm ekspertīzē par cilvēkfaktora nozīmi darba procesos, drošību darbā un arodveselību.

Papildus zinātniski pētnieciskajam darbam un zinātniskās metodoloģijas studiju kursiem, programma piedāvā arī tādus mūsdienīgus speciālizācijas kursus kā cilvēkfaktora un ergonomikas subjektīvās metodes; cilvēkfaktora un ergonomikas objektīvās metodes; mūsdienu cilvēkfaktora-ergonomikas, arodveselības un drošības teorijas; sistēmu drošība un risku inženierija; ergonomiskā iejaukšanās; darba kognitīvā inženierija; muskuļu skeletālās sistēmas mehānika un modelēšana biomehānikā; darba psiholoģija un kognitīvās zinātnes; cilvēkresursu vadība, biznesa stratēģija un inovācija; arodveselības un darba drošības inženierija; cilvēka-datora un cilvēka-robotu mijiedarbība: lietotājs un tehnoloģija; cilvēkcentrēts dizains un sociāltehniskās sistēmas; praktiskā antropometrija; apgaismošanas sistēmu projektēšana; LEAN integrācija efektīvā sistēmā cilvēka-mašīnas-vide.

Studijām aicināti pieteikties studētgribētāji ar maģistra grādu inženierzinātnēs, darba aizsardzībā, dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs, t.sk. ekonomikā un uzņēmējdarbībā, tiesību zinātnēs, izglītības zinātnēs, psiholoģijā, medicīnas un veselības zinātnēs, t.sk., medicīnā, farmācijā, sabiedrības veselībā vai ar tam pielīdzināmu augstākā izglītību citā jomā.

Studiju programmu absolvējušie iegūs doktora grādu (PhD) inženierzinātnēs un tehnoloģijās.

Pēc studiju sekmīgas pabeigšanas un zinātniskā doktora grāda iegūšanas, programmas absolventi var strādāt ikvienā tautsaimniecības nozarē gan kā vadoša līmeņa profesionāļi, gan arī kā konsultanti, veidot savu uzņēmumu vai turpināt profesionāli akadēmisko izaugsmi pētniecībā universitātēs un augstskolās kā mācībspēki un pētnieki cilvēkfaktora, drošības darbā, arodveselības, darba veselības un darba aizsardzības jomā, darba tiesisko attiecību un vadībzinību jomā.

Uzņemšana jaunveidotajā studiju programmā sāksies jau 2022. gada vasarā, savukārt programmas īstenošana – 2022. gada rudenī. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Programma tapusi projektā “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015). Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes tehnoloģiju institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt līdz 2023. gada novembrim.

Dalīties

Saistītais saturs

Izveidota jauna doktora studiju programma valodu un kultūru studijām
20.05.2021.

Izveidota jauna doktora studiju programma valodu un kultūru studijām

Latvijas Universitātē izveidota jauna doktora studiju programma dabaszinātnēs
08.10.2020.

Latvijas Universitātē izveidota jauna doktora studiju programma dabaszinātnēs

Latvijas Universitātē izveidota jauna studiju programma epidemioloģijas jomā
31.03.2020.

Latvijas Universitātē izveidota jauna studiju programma epidemioloģijas jomā