Agnese Kukela. Foto: Toms Grīnbergs.

Agnese Kukela, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece un jaunveidotās bakalaura studiju programmas “Kultūrvides mantojums” vadītāja, Latvijas Radio1 raidījumā "Zināmais nezināmajā" 24. janvārī dalās zināšanās stāstot par to, kā būvnieki pirms vairākiem tūkstošiem gadu spēja radīt piramīdas un citas kultūrvēsturiskas būves un kā tās saglabāt nākamajām paaudzēm, ņemot vērā klimata pārmaiņu radītos izaicinājumus.

Dr. Agnese Kukela, kuras pētnieciskās intereses saistās ar ģeoarheoloģiju un seno akmens būvju un pieminekļu dokumentēšanu un izpēti, ir ne tikai Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece, bet arī jaunveidotās bakalaura studiju programmas “Kultūrvides mantojums” vadītāja. Programma tapusi Latvijas Universitātei sadarbojoties ar Latvijas Mākslas akadēmiju. 

"Uz kultūrvides mantojuma jomas speciālista lomu un nozīmi sabiedrībā būtu jāskatās plašāk – tie ir cilvēki, kuri ne tikai paši spēj saskatīt un novērtēt atsevišķus pieminekļus un to nozīmi un saglabātības stāvokli, bet arī izstrādāt priekšlikumus un plānus to turpmākai atjaunošanai un attīstībai, bet īpaši būtu uzsverama šo speciālistu spēja būt par sava veida “misionāriem”, kuru spēkos būtu mainīt sabiedrībā nereti eksistējošos priekšstatus par kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi kopumā, tai skaitā arī piesaistot finansējumu kultūras mantojuma pieminekļu atjaunošanai un uzturēšanai," uzsver A. Kukela.

Jaunveidotās studiju programmas mērķis ir sagatavot studentus pētnieciskai un profesionālai darbībai kultūrvides mantojuma jomā, veidojot starpnozaru pieejā balstītu kultūrvides mantojuma studiju saturu un veicinot kultūrvides mantojuma kā augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības virziena attīstību Latvijā. Studiju programmas pamatā ir četri tematiski moduļi, tostarp “Vides zinātnes”, “Vides zinātnes un kultūrvides mantojums”, “Kultūrvides mantojuma teorija un metodes”, “Humanitārās zinātnes un māksla”. Plašāk lasiet ŠEIT.

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes bakalaura studiju programma “Kultūrvides mantojums” tapusi projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitātē izveidota jauna kultūrvides mantojuma studiju programma
03.05.2022.

Latvijas Universitātē izveidota jauna kultūrvides mantojuma studiju programma