© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitātē top jauna profesionālā bakalaura studiju programma “Ģeoinformātika”, kurā studētgribētāji tiks uzņemti jau šoruden.

“Ģeoinformātika ir jauna studiju programma, kurā līdzās ģeogrāfijas studiju kursiem padziļināti tiks apgūta kartogrāfija, tālizpēte un ģeogrāfiskās informācijas datu vākšana, organizēšana, apstrādes un izplatīšana. Daļa specializācijas kursu studiju programmā būs saistīti ar informācijas tehnoloģijām,” skaidro Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāne profesore Zaiga Krišjāne.

Studijām jaunajā programmā ir nepieciešama vidējā izglītība, un centralizēto eksāmenu vērtējums latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (angļu, franču vai vācu valodā), kā arī ģeogrāfijā.

Studiju programmu absolvējušie iegūs profesionālo bakalaura grādu ģeoinformātikā un kvalifikāciju “Ģeoinformātikas inženieris”.

Programmu sagatavota, sadarbojoties Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei un Latvijas Universitātes Datorikas fakultātei.

Uzņemšana jaunveidotajā studiju programmā, kurā būs pieejamas gan budžeta, gan maksas studiju vietas, plānota 2021. gada vasarā, savukārt programmas īstenošana – 2021. gada rudenī. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Programma tapusi projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt laika posmā līdz 2023. gada novembrim.

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitātē izveidota jauna kultūrvides mantojuma studiju programma
03.05.2022.

Latvijas Universitātē izveidota jauna kultūrvides mantojuma studiju programma

Licencēta jaunveidotā LU un DU vēstures un arheoloģijas doktora studiju programma
20.04.2021.

Licencēta jaunveidotā LU un DU vēstures un arheoloģijas doktora studiju programma

Licencēta jaunā bakalaura studiju programma anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijās
20.04.2021.

Licencēta jaunā bakalaura studiju programma anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijās

Latvijā jau šoruden studijas uzsāks pirmie biotehnoloģijas un bioinženierijas speciālisti
06.05.2020.

Latvijā jau šoruden studijas uzsāks pirmie biotehnoloģijas un bioinženierijas speciālisti