Foto: (c) Pixabay.com

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīrusi licenci jaunveidotajai Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes akadēmiskajai bakalaura studiju programmai “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas”, kas ir vienīgā šāda veida starpdisciplinārā studiju programma Latvijā, kura apvieno literatūrzinātnes, valodniecības, kultūras un biznesa studijas trijās apakšprogrammās.

Bakalaura studiju programmā, kurā studētgribētājam ir jāizvēlas viena no trim apakšprogrammām, ir iespēja apgūt arī otru svešvalodu, piemēram, zviedru, norvēģu, franču, vācu vai spāņu valodu.

Apakšprogramma “Angļu valoda” ir klasiska anglistikas studiju programma, kas sniedz zināšanas vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, anglofonajā literatūrā un kultūras studijās par galvenajiem anglofonajiem reģioniem – Lielbritāniju, Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu, kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu un citās Eiropas valodās.

Apakšprogramma “Angļu-skandināvu valodas” sniedz zināšanas par zviedru un norvēģu valodu, kultūras mantojumu un daudzveidību, kas pamatotas anglistikas un skandināvistikas valodniecībā, literatūrvēsturē un kultūras studijās, kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu, zviedru vai norvēģu valodā.

Savukārt trešā apakšprogramma “Eiropas valodu un biznesa studijas”, kas tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes akadēmisko personālu, sniedz zināšanas par angļu valodu, Lielbritānijas, ASV un Kanādas kultūru, biznesa un ekonomikas pamatprincipiem, ļauj izkopt starpkultūru komunikācijas prasmes, uzņēmējdarbības prasmes, prasmi strādāt komandā un citas caurviju prasmes, kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu un citās Eiropas valodās, tai skaitā franču, spāņu, vācu, norvēģu, zviedru.

Absolventiem ir iespēja strādāt par angļu un skandināvu valodu pasniedzējiem valodu apguves centros un augstskolās, par tulkiem un tulkotājiem, kultūras projektu vadītājiem, gidiem tūrisma aģentūrās, projektu vadītājiem un uzņēmumu vadītāju asistentiem valsts un privātā sektorā, kā arī citos amatos dažādu nozaru valsts, pašvaldību iestādēs un privātajos uzņēmumos, kur nepieciešamas vairāku valodu un kultūru, biznesa vadības un ekonomikas zināšanu integrēšana. 

Studiju programmā paredzētas gan budžeta, gan maksas studiju vietas. Uzņemšana jaunajā studiju programmā notiks jau 2021. gada vasarā.

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studiju programmās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Ar mērķi nodrošināt starptautiski konkurētspējīgu izglītību Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē pārmaiņas piedzīvo studiju programmu piedāvājums: no līdzšinējām 14 programmām top piecas jaunas studiju programmas un papildus tiek veidota līdz šim neīstenota studiju programma starpkultūru studiju jomā. Programmas top projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt laika posmā līdz 2023. gada novembrim.

Dalīties