© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīrusi licenci jaunizveidotajai Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes doktora studiju programmai “Teoloģija un reliģijpētniecība”. Tajā tiks īstenots kopīgs modulis ar Tartu Universitātes Teoloģijas un reliģijpētniecības skolu.

Šī ir vienīgā studiju programma Latvijā, kas piedāvā apgūt teoloģiju un reliģijpētniecību doktora studiju līmenī. Laikā, kad palielinās reliģiskais plurālisms un nostiprinās fundamentālisms, reliģisko procesu pētniecībai un analīzei ir svarīga loma sociālās integrācijas veicināšanā. Trīsgadīgā doktora studiju programma “Teoloģija un reliģijpētniecība” izveidota, lai sagatavotu augsta līmeņa speciālistus reliģijā un teoloģijā, kas var kvalificēti starptautiskā līmenī piedalīties attiecīgās nozares diskursā.

Unikālais šajā programmā ir arī kopīgais starptautiskais mācību modulis ar Tartu Universitātes Teoloģijas un reliģijpētniecības skolu. Šī moduļa ietvaros abu universitāšu studenti piedalīsies kopīgos semināros, kuru ietvaros viņi uzzinās vairāk par aktualitātēm teoloģijas un reliģijpētniecības jomās, kā arī apmainīsies ar viedokļiem par savu pētījumu gaitu un rezultātiem. LU Teoloģijas fakultātes doktora studiju programmas direktors Valdis Tēraudkalns uzsver: “Šī ir lieliska iespēja mācīties starptautiskā vidē, būt dažādās valodu un kultūru telpās. Tieši tas raksturo mūsdienīgu zinātni.”

Studiju programmas ietvaros studenti patstāvīgi izstrādās un publiski aizstāvēs promocijas pētījumu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus, sniedz jaunas zināšanas teoloģijā un reliģijpētniecībā un ir atvērts citām nozarēm. LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode uzsver: “Programma ir orientēta uz mūsdienīgu pieeju teoloģiijā un reliģijpētniecībā, starptautisku sadarbību un uz pētnieka karjeras izaugsmi.”

Doktora studiju programma teoloģijā un reliģijpētniecībā sagatavo akadēmisko un zinātnisko personālu augstskolu un pētniecisko institūtu vajadzībām, kas aptver teoloģiju un reliģijpētniecību dažādās, it īpaši augstākās izglītības, mācību iestādēs.

Programmas absolventi iegūs zinātnisko doktora grādu (PhD) filozofijā, ētikā un reliģijā.

Uzņemšana jaunajā studiju programmā notiks 2021. gada vasarā. Ārzemju studentiem iespējams pieteikties studijām jau tagad, izmantojot tiešsaistes vietni apply.lu.lv. Savukārt Latvijas pilsoņiem pieteikšanās studijām sāksies 23. augustā. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studiju programmās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Studiju programma tapusi projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt laika posmā līdz 2023. gada novembrim.

Dalīties

Saistītais saturs

Licencēta jaunā Austrumu-Rietumu starpkultūru studiju programma Latvijas Universitātē
21.05.2021.

Licencēta jaunā Austrumu-Rietumu starpkultūru studiju programma Latvijas Universitātē

Licencēta jaunveidotā LU un DU vēstures un arheoloģijas doktora studiju programma
20.04.2021.

Licencēta jaunveidotā LU un DU vēstures un arheoloģijas doktora studiju programma

Licencēta jaunā bakalaura studiju programma anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijās
20.04.2021.

Licencēta jaunā bakalaura studiju programma anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijās