Foto: (c) Pixabay.com

Paplašinot starpkultūru studiju klāstu, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē top jauna akadēmiskā bakalaura studiju programma ar mērķi nodrošināt prasmes starpkultūru videi ar Austrumu un Rietumu valodu zināšanām.

Trīsgadīgā studiju programma “Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas” ir izveidota, lai sagatavotu konkurētspējīgus speciālistus ar padziļinātu izpratni pasaules civilizāciju procesos un to mijiedarbē gan vietējam, gan starptautiskam darba tirgum. Programma nodrošinās Austrumu un Rietumu valodu zināšanas, kompetenci starpkultūru attiecību jautājumos un praktiskas iemaņas Āzijas un Rietumu reģionālajā un sadzīves kultūrā.

“Studijas sniegs dziļu priekšstatu par Vidējo Austrumu un Austrumāzijas kultūrām un sabiedrībām visā to daudzšķautņainībā – pagātnē un tagadnē, vienlaikus piedāvājot valodu apguvi. Ņemot vērā Āzijas pieaugošo lomu mūsdienu pasaulē, šīs zināšanas noderēs pat tad, ja students nākotni saistīs ar citu jomu,” skaidro Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Kaspars Kļaviņš. “Jaunā programma nevis vienkārši sniedz informāciju par citām kultūrām, bet, izskaidrojot katras kultūras kontekstā reliģiski, sociāli un mentāli būtiskas, nespeciālistam apslēptas nianses, palīdz izvēlēties pareizo komunikācijas veidu ar attiecīgās kultūras pārstāvjiem. Arī svešvalodu šajā programmā māca nevis tikai kā komunikācijas līdzekli, bet kā specifiskā kultūrā sakņotas noteiktas etiķetes un uzvedības modeļa nesējas, ko zināt ir ārkārtīgi svarīgi, dibinot starptautiskus kontaktus.”

Studiju pamatvaloda ­– angļu, nodrošinot programmas absolventam starptautisku kvalifikāciju. Studiju laikā iespējams apgūt vienu vai vairākas valodas, tostarp ķīniešu, korejiešu, japāņu, arābu, franču, vācu un citas.

Studiju programmas absolventi iegūs bakalaura grādu humanitārajās zinātnēs ar specializāciju Austrumu–Rietumu starpkultūru studijās.

Iegūtā izglītība būs noderīga darbam ārlietu jomā, diplomātiskajā dienestā, vēstniecībās, pilsētu un reģionu pārvaldē, pašvaldībās, tūrisma industrijā, kultūras jomā, starptautiskajā uzņēmējdarbībā.

Uzņemšana jaunajā studiju programmā iecerēta jau 2021. gada vasarā. Pašreiz studiju programma ir iesniegta licencēšanai Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studiju programmās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Ar mērķi nodrošināt starptautiski konkurētspējīgu izglītību Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē pārmaiņas piedzīvo studiju programmu piedāvājums: no līdzšinējām 14 programmām top piecas jaunas studiju programmas un papildus tiek veidota līdz šim neīstenota studiju programma starpkultūru studiju jomā.

Programmas top projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt laika posmā līdz 2023. gada novembrim.

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitātē izveidota jauna kultūrvides mantojuma studiju programma
03.05.2022.

Latvijas Universitātē izveidota jauna kultūrvides mantojuma studiju programma

Licencēta jaunā Austrumu-Rietumu starpkultūru studiju programma Latvijas Universitātē
21.05.2021.

Licencēta jaunā Austrumu-Rietumu starpkultūru studiju programma Latvijas Universitātē

Izveidota jauna bakalaura studiju programma ar dažādu Eiropas valodu aptvērumu
21.05.2021.

Izveidota jauna bakalaura studiju programma ar dažādu Eiropas valodu aptvērumu

Izveidota jauna doktora studiju programma valodu un kultūru studijām
20.05.2021.

Izveidota jauna doktora studiju programma valodu un kultūru studijām

Latvijas Universitātē top jaunas anglistikas studiju programmas
12.03.2021.

Latvijas Universitātē top jaunas anglistikas studiju programmas