Foto: (c) Pixabay.com

Līdz ar Latvijas Universitātes (LU) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas tapšanu darbu uzsāk jaunizveidotā LU Ekopadome. Ekopadome ir LU Studentu padomes, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas un LU Akadēmiskā centra attīstības programmas kopīga iniciatīva.

Ekopadomes darbība būs vērsta uz LU iesaisti starptautiskajā Ekoskolu programmā un uz universitātes ilgtspējas vērtēšanu un sertificēšanu līdzīgās sistēmās, uz LU saimes izglītošanu ilgtspējas jautājumos, kā arī to popularizēšanas pasākumu īstenošanu un sadarbību ar studējošiem.  

“Ekopadome ar praktiskām iniciatīvām strādās pie tā, lai iedzīvinātu Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Viens no praktiskiem soļiem tuvākajam laikam ir iegūt pasaulē atzīto Ekoskolas statusu jeb “zaļo karogu” augstskolai, ieviešot tās ikdienā praktiskus, uz zaļo dzīvesveidu vērstus risinājumus, piemēram, resursu kā elektroenerģijas, papīra, pārtikas pārdomātu patēriņu, pārvietošanās ieradumu maiņu, lai sasniegtu klimatneitralitātes mērķus arī mūsu universitātē. Esam iecerējuši regulārus informatīvos pasākumus, kā arī praktiskus darbseminārus kā, piemēram, ideju un mantu apmaiņas platformas,” skaidro LU Ekopadomes priekšsēdētāja LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošā pētniece Gunta Kalvāne. Tāpat Ekopadomes uzdevums būs veicināt sadarbību ar ar vides organizācijām un institūcijām.

Ekopadomē darbosies LU Administrācijas vadītājs Andris Sarnovičs, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesore Agrita Briede, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece un docente Kristīne Āboliņa, LU Studentu padomes Sociālā virziena vadītāja Renāte Kozule, LU Studentu padomes biedre Evelīna Astrātova, LU Akadēmiskā centra attīstības programmas direktore Gunta Rača, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas direktore Inga Šķendere, LU Infrastruktūras departamenta direktors Marģers Počs un LU rektora padomniece Jūlija Stare.

"Lai pasaule būtu zaļāka, arī Latvijas Universitātei kā vienai no vadošajām Latvijas augstskolām ir jādomā par ilgtspējību un zaļo dzīvesveidu. Mums kā studentiem tas ir svarīgi, jo mēs saprotam, kādu ietekmi atstājam uz apkārtējo vidi. Tikai kopā varam mainīt pasauli. Ekopadome ir ieguvums studentiem, jo tā ir lieliska iespēja praktiski darīt lietas, kas var veicināt zaļo dzīvesveidu, piemēram, ne tikai šķirot atkritumus, bet arī piedalīties kampaņās un citās iniciatīvās,” pauž LU Studentu padomes Sociālā virziena vadītāja Renāte Kozule.

Ekopadome sadarbosies arī ar LU Zaļās universitātes darba grupu. Tāpat ar saviem ierosinājumiem pie Ekopadomes ir aicināts vērsties ikviens LU saimes pārstāvis.

Dalīties

Saistītais saturs

LU Ekopadomes pirmais darbības gads: no vārdiem pie darbiem
22.06.2022.

LU Ekopadomes pirmais darbības gads: no vārdiem pie darbiem

LU Botāniskajā dārzā aizvadīta Zaļā Pavasara talka
03.05.2022.

LU Botāniskajā dārzā aizvadīta Zaļā Pavasara talka

Līdz 17. decembrim aicina nodot otrreizējai pārstrādei apģērbu un cita veida tekstilu
10.12.2021.

Līdz 17. decembrim aicina nodot otrreizējai pārstrādei apģērbu un cita veida tekstilu

Latvijas Universitātē izstrādāta LU Dzimumu līdztiesības politika
10.11.2021.

Latvijas Universitātē izstrādāta LU Dzimumu līdztiesības politika

Latvijas Universitāte meklē savā saimē ekoideju vēstnešus
02.09.2020.

Latvijas Universitāte meklē savā saimē ekoideju vēstnešus

Uzstādīti desmit jauni atkritumu šķirošanas punkti
01.09.2020.

Uzstādīti desmit jauni atkritumu šķirošanas punkti