Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu māja. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitātes (LU) Ekopadome aizvadījusi pirmo aktīvo akadēmisko darba gadu, kura laikā izstrādātas gan stratēģiskās vadlīnijas, kā arī uzsāktas praktiskas aktivitātes, turpinot aizsākto ceļu uz zaļu un ilgtspējīgu universitāti. LU Ekopadome ir LU Studentu padomes, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas un LU Akadēmiskā centra attīstības programmas kopīga iniciatīva.

“Atskatoties uz pirmo LU Ekopadomes darbības gadu, varam lepoties ne vien ar stratēģisko vadlīniju kopdarbā veikto izstrādi, bet arī ar pirmajiem praktiskajiem darbiem zaļo ideju iedzīvināšanā universitātes ikdienā kā vārdos, tā darbos, sadarbojoties daudzām iesaistītajām pusēm, meklējot kopīgo redzējumu, lai kopā būtu uz zaļo ideju viļņa,” stāsta LU Ekopadomes vadītāja Dr.ģeogr. Gunta Kalvāne.

Beidzot, mēs kopīgiem spēkiem esam spējuši spert drosmīgus soļus zaļas universitātes virzienā. Atzinīgi vērtēju tieši studējošo iesaisti un studējošo pārstāvniecības palielināšanu, kas sekmējusi jau lielāka mēroga projektu aizsākšanu, piemēram, ar mērķi ieviest atkritumu šķirošanu LU Akadēmiskajā centrā un Raiņa bulvārī 19. Ar cerīgu skatu nākotnē es esmu pateicīgs, ka esam īstenojuši vairākus pasākumus, kuros esam spējuši gan izglītot par ilgtspēju, gan praktiski veidot pasākumus dabai draudzīgākus un ilgtspējīgākus,” uzsver LU Studentu padomes Sociālā virziena vadītājs Renārs Kairis.

 

Izstrādāta ilgtspējīgas attīstības politika

Būtisks pamats tālākai LU Ekopadomes darbībai ir LU Ilgtspējīgas attīstības politika, kura nosaka LU ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus, virzienus un galvenos instrumentus ar nolūku LU būt atbildīgas rīcības īstenošanas paraugam un attieksmes līderim tādas uzvedības un paradumu maiņā, kas sekmē ilgtspējīgu attīstību kā Latvijas Universitātē, tā sabiedrībā kopumā.

 

Ilgtspēja LU dzimšanas dienā

Septembrī LU jubilejas nedēļas ietvaros notika Zaļdomātāju diena, kurā paralēli izglītojošajai lekcijai par ilgtspējīgu universitāti tika prezentēti studējošo anketēšanas rezultāti jeb zaļuma indekss, apkopojot 927 studentu viedokļus par videi draudzīgajiem ieradumiem, kā arī zaļajām ierosmēm. Viena no LU jubilejas konferences sadaļām tika veltīta ilgtspējas jautājumiem, organizējot gan ekspertu diskusijas, gan viedokļu prezentācijas.

 

Otrā dzīve lietām

Pērnā gada septembrī ikviens LU saimes pārstāvis tika aicināts atgriezt apritē elektronikas atkritumus jeb mazo sadzīves tehniku, piedaloties rudens ģenerāltīrīšanas akcijā “Elektro-tehno dienas”. Kampaņas ietvaros sadarbībā ar uzņēmumu  “Eco Baltia vide” otrreizējai pārstrādei tika nodoti 80 kilogrami mazās elektrotehnikas.

Turpretī labo darbu mēnesī – decembrī – notika tekstila savākšanas kampaņa sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu ”Eco Baltia vide”, studējošajiem un LU darbiniekiem kopā nododot otrreizējai izmantošanai 50 kilogramus tekstila labdarības organizācijai “Taureņa efekts” Latvijas bērnunamu atbalstam. Uzsāktā sadarbība tiks turpināta, Zinātņu mājas apkārtnē uzstādot stacionāru tekstila savākšanas konteineru.

 

Iedibināts LU Zaļais starpbrīdis

Lai veicinātu praktisku ilgtspējīgu paradumu ieviešanu ikdienas dzīvē, uzsākts ikmēneša pasākums “LU Zaļā ceturtdiena”, kura norise iecerēta arī turpmāk katra mēneša trešajā ceturtdienā. Pirmais pasākums norisinājās vienlaikus ar Silto džemperu dienas akciju 17. februārī kā tematiska domapmaiņa “Kā būt zaļai universitātei?”, mudinot LU studentus, darbiniekus aizdomāties par savu enegoresursu patēriņu un rosinot pievērsties zaļākam dzīvesveidam. Diskusijas daļā tika apspriests tas, kā attālinātās studijas ir ietekmējušas resursu patēriņu Latvijas Universitātē, kādi energoefektivitātes risinājumi ir ieviesti pašreiz un kādi tiks ieviesti jaunajās LU Akadēmiskā centra ēkās, tāpat tika izteikti ierosinājumi par bioloģisko atkritumu šķirošanas iespējas ieviešanu augstskolā un tika apspriesti citi praktiski jautājumi.

Turpinājumā 24. martā LU Akadēmiskajā centrā sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi un Eiropas Savienības māju notika sarunas par vidi un ilgtspēju “Zinu, bet nedaru?”. “Esmu īpaši pateicīgs par šo sadarbības pasākumu, jo ar mūsu pienesumu esam izglītojuši studējošos, rosījuši diskusijas un nonākuši pie praktiskiem ieteikumi ilgtspējas problēmātikā, un tas viss vēl ar Eiropas Jaunatnes gada ietvaru,” stāsta Renārs Kairis. Savukārt trešais LU Zaļais starpbrīdis bija veltīts ideju apmaiņai par ilgtspējīgiem risinājumiem Eiropas universitātēs, pieredzē daloties “Erasmus” studentiem. Tos, kuriem ir tematiskas idejas nākamajam akadēmiskajam gadam turpmākajiem LU Zaļā starpbrīža pasākumiem, aicinām sazināties ar LU Ekopadomi.

 

Pavasara talka tapusi zaļāka

Līdziesaistoties Lielās talkas norisē 30. aprīlī LU Studentu padome un LU Ekopadome aicināja talkotgribētājus uz ikgadējo Pavasara talku, kas norisinājās LU Botāniskajā dārzā Pārdaugavā. Šoreiz ikviens talcinieks tika aicināts domāt ne tikai par talkas darbiem, bet arī par savu ietekmi uz vidi un pārdomāt savus ieradumus, piedaloties talkā. Pavasara talka LU Botāniskajā dārzā ir LU Studentu padomes tradicionāls pavasara pasākumus, kurš šogad pirmo reizi norisinājās sadarbībā ar LU Ekopadomi, piedāvājot zaļos padomus gan gatavojoties talkai, gan tās laikā, gan arī pēc tās.

 

Ceļā uz Ekoaugstskolas karogu

Šogad Latvijas Universitāte ir pievienojusies starptautiskajai Ekoskolu programmai, kas ir viens no visaptverošākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē un kurā pašreiz ir iesaistītas vairāk nekā 51 000 dažāda līmeņa izglītības iestāžu visā pasaulē.

Gada ietvaros tika veikts vides stāvokļa izvērtējums Latvijas Universitātē, izstrādāts rīcības plāns, kā arī realizētas praktiskas aktivitātes, kuras šī gada augustā izvērtēs Ekoskolu programmas žūrija.

“Cerams, ka, iesākoties jaunam akadēmiskajam gadam, septembrī Latvijas Universitāte jau varēs lepoties ar Ekoaugstskolas statusu un vēl pēc gada – ar karogu,” teic LU Ekopadomes vadītāja Gunta Kalvāne, piebilstot, ka viena no tuvākajām iecerēm nākamajam akadēmiskajam gadam ir LU Dabas un Zinātņu mājās, kā arī Raiņa bulvārī 19 ieviest dalīto atkritumu šķirošanu, uzsākt izglītojošās kampaņas par resursu lietderīgu patēriņu, tuvinoties bezatkritumu LU vīzijai.

Ikviens, kuram ir vēlme iesaistīties turpmākā LU Ekopadomes darbībā ar savām idejām, ierosinājumiem un līdzdarbošanos, aicināts sazināties ar LU Ekopadomes vadītāju Guntu Kalvāni, rakstot uz e-pastu: gunta.kalvane@lu.lv.

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitāte pirmo reizi saņem Latvijas Ekoskolas sertifikātu
16.09.2022.

Latvijas Universitāte pirmo reizi saņem Latvijas Ekoskolas sertifikātu

Latvijas Universitāte aicina izmantot tekstila nodošanas konteineru Torņakalnā
04.07.2022.

Latvijas Universitāte aicina izmantot tekstila nodošanas konteineru Torņakalnā

LU Botāniskajā dārzā aizvadīta Zaļā Pavasara talka
03.05.2022.

LU Botāniskajā dārzā aizvadīta Zaļā Pavasara talka

Latvijas Universitātē darbu sāk jaunizveidotā Ekopadome
04.11.2021.

Latvijas Universitātē darbu sāk jaunizveidotā Ekopadome