LU Akadēmiskais centrs, studenti. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Atzinīgi novērtējot Latvijas Universitātes (LU) sniegumu vides izglītības un aizsardzības jomā, otrdien, 13. septembrī, Latvijas Universitāte pirmo reizi saņēma Latvijas Ekoskolas sertifikātu 2022./2023. akadēmiskajam gadam.

“LU Ekopadome savā pirmajā darbības gadā ne tikai izstrādāja stratēģiskās vadlīnijas, bet arī uzsāka praktiskas aktivitātes, turpinot aizsākto ceļu uz zaļu un ilgtspējīgu universitāti. Sakot paldies LU Ekopadomei par darbu šī statusa iegūšanā, es saku paldies visai Universitātes saimei, jo darbojamies kā komanda ar studējošajiem, mācībspēkiem, administrācijas un struktūrvienību pārstāvjiem. Vides izglītības fonda un iesaistīto partneru centienu dēļ arvien vairāk izglītības iestādes izvirza jaunus priekšnostādījumus vides saglabāšanai un fundamentālai ieradumu maiņai,” norāda LU Ekopadomes priekšsēdētājs Renārs Kairis.

“Saņemtais apliecinājums ir virzienrādītājs augstskolas saimei tālākai pilnveidei ilgtspējas jomā un vienlaikus arī atbildība, kura jāapliecina ar zaļiem darbiem. Ekoskolas sertifikāta saņemšanas ceremonijā man bija gods skatīties uz topošajiem studējošajiem, kuri domā zaļi, pierāda to ar praktiskiem darbiem un visbeidzot – tiem būs iespēja studēt zaļā Universitātē,” tā R. Kairis.

LU Ekopadome ir LU Studentu padomes, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas un LU Akadēmiskā centra attīstības programmas kopīga iniciatīva.

Par sasniegumiem vides izglītībā – gan integrējot vides aizsardzības jautājumus mācību procesā, gan aktīvi rīkojoties vides interesēs un iesaistot apkārtējo sabiedrību Ekoskolu programmas ietvaros septembrī tika apbalvotas 193 izglītības iestādes no visas Latvijas.

“Mazas rīcības, ko katra Ekoskola paveic atsevišķi, kopumā visas programmas mērogā rada lielu ietekmi gan nacionālā līmenī, gan starptautiski. Atliek tikai cerēt, ka zaļi domājošu skolu skaits turpinās augt un novēlēt esošām, lai veiksmīgs un zaļiem darbiem bagāts jaunais Ekoskolu gads,” uzsver Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns.

Ekoskolu programma ir plašākā ilgtspējīgu skolu programma Latvijā, vienojot ap 200 izglītības iestādēm, sākot no pirmskolām līdz pat augstskolām. Visā pasaulē Ekoskolu programma vieno ap 59 000 izglītības iestāžu 74 valstīs. Zaļais karogs ir starptautiski atpazīstama kvalitātes zīme, kas plīvo pie Ekoskolām visā pasaulē, savukārt Latvijas Ekoskolu sertifikāts ir nacionāla līmeņa apbalvojums. Ekoskolu programmu Latvijā īsteno nodibinājums “Vides izglītības fonds”.

Ar LU Ekopadomes paveikto 2021./2022. akadēmiskajā gadā ir iespējams iepazīties ŠEIT

Dalīties

Saistītais saturs

LU Ekopadomes pirmais darbības gads: no vārdiem pie darbiem
22.06.2022.

LU Ekopadomes pirmais darbības gads: no vārdiem pie darbiem

Latvijas Universitātē darbu sāk jaunizveidotā Ekopadome
04.11.2021.

Latvijas Universitātē darbu sāk jaunizveidotā Ekopadome