Foto: (c) Pixabay.com

Trešdien, 17. jūnijā, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīrusi licenci pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmai “Pirmsskolas skolotājs”, kas tapusi līdz ar nacionāla līmeņa pārmaiņām pedagogu izglītības sistēmā.  

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Pirmsskolas skolotājs” orientēta uz pirmsskolas skolotājam nepieciešamās profesionālās kompetences apguvi darbam pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātajās struktūrās, kā arī uz atbalstu studentu pašrealizācijai un profesionālās identitātes attīstībai mūžizglītības kontekstā.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt izglītības zinātņu teorētiskajos pamatos un praksē balstītas studijas profesionālās kvalifikācijas ieguvei, sagatavojot kompetentus, uz mūžizglītību un profesionālo pilnveidi orientētus pirmsskolas skolotājus. Studiju programmā uzņems pretendentus ar vidējo izglītību. Tā ir iespēja uzsākt studijas uzreiz pēc vidusskolas vai mainīt kvalifikāciju jebkurā vecumā, savu profesiju saistot ar pirmsskolu, pirmsskolas vecuma bērniem.

Līdz ar licences piešķiršanu pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmai “Pirmsskolas skolotājs” Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte jau 2020. gada vasarā uzņems studētgribētājus jau piecās jaunveidotās studiju programmās pedagoģijā un izglītības zinātnēs, tostarp arī jau maijā licencētajās programmās: 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā “Skolotājs” (programmas direktore asociētā profesore Ieva Margeviča-Grinberga), maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes” (programmas direktore asociētā profesore Dita Nīmante) un maģistra studiju programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” (programmas direktore profesore Linda Daniela), kopīgajā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes” (programmas direktore profesore Zanda Rubene)

Pašreiz licencēšanas procesu turpina vēl šādas jaunveidotās studiju programmas: profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”.

Uzņemšana jaunveidotajās studiju programmās sāksies jau 2020. gada vasarā, savukārt to īstenošana – jau 2020. gada rudenī.

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv un fakultātes vietnē www.ppmf.lu.lv.

Jaunās studiju programmas izglītības zinātnēs un pedagoģijā sniedz iespēju pamatstudiju līmenī iegūt skolotāju kvalifikāciju, bet augstāka līmeņa studiju programmās - maģistra vai doktora grādu izglītības zinātnēs. Jauno skolotāju izglītības studiju programmu veidošana, sadarbojoties Latvijas Universitātei ar Liepājas Universitāti, Daugavpils Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju notiek, lai mazinātu studiju programmu fragmentāciju un izveidotu studiju programmas, kas sagatavo skolotājus vienoti nacionālā līmenī visā Latvijā.

Informatīvs video par jaunajām studiju programmām: https://youtu.be/bpRvA-WTzSg.

Studiju programmu izstrāde notiek pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam projektā "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas”,  Nr. 8.2.1.0/18/I/004 aktivitātes - jaunu pedagoģijas programmu izstrādes īstenošana - ietvaros.

Dalīties

Saistītais saturs

Atzinīgi vērtē darba vidē balstīto pedagoģijas studiju programmu
20.06.2022.

Atzinīgi vērtē darba vidē balstīto pedagoģijas studiju programmu

Licencēta jaunā profesionālā bakalaura studiju programma skolotājiem
24.08.2020.

Licencēta jaunā profesionālā bakalaura studiju programma skolotājiem

Licencēta jaunā sākumizglītības skolotāju studiju programma
27.07.2020.

Licencēta jaunā sākumizglītības skolotāju studiju programma