Emanuels Putāns. Foto no privātā arhīva.

Studijas augstskolā ir nozīmīgs solis karjeras attīstībā ne tikai cilvēkiem, kas uz augstskolu dodas uzreiz pēc vidusskolas, bet arī tiem, kas vēlas sevi pilnveidot un paplašināt savas zināšanas. Emanuels Putāns pašlaik studē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs”. Lai gan darba pieredze bijusi jau iepriekš, arī studiju laikā iespējams apgūt daudz ko jaunu.

Iedvesmoja darbs pirmsskolas izglītības iestādē

Pirms stāšanās Latvijas Universitātē un izvēlētajā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” mācījos Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā. Pēc tam nedaudz apguvu arī teoloģiju un austrumu valodas.

Vairāku gadu garumā biju strādājis pirmsskolas izglītības iestādē, un tieši tas visvairāk iedvesmoja izvēlēties šo mācību programmu. Man īpaši saistoši šķita tas, ka šajā programmā bija iespēja saņemt pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju divu gadu laikā. Turklāt, ja rodas iedvesma, pēc tam var studēt vēl divus gadus, lai saņemtu bakalaura grādu un tiesības mācīt arī sākumskolas vecuma bērnus.

Attiecas kā pret topošo kolēģi

Viena no lietām, ko novērtēju studiju procesā, ir pasniedzēju attieksme. Lielākoties pasniedzēji uz mums skatās kā uz topošajiem kolēģiem un tā pret mums arī izturas. Turklāt šajā studiju programmā ir salīdzinoši daudz darbu, kas tiek izstrādāti grupās, attīsta sadarbības prasmes, māca domāt un izteikties. Ir patīkami just, ka tavam viedoklim ir nozīme un ka tas piedalās kopējās diskusijas veidošanā.

Kaut esmu aizvadījis tikai pirmo studiju gadu, ieguvumu jau ir daudz – esmu paplašinājis zināšanas un prasmes par mācību procesa plānošanu un pirmsskolas darba specifiku. Lai gan šajā jomā esmu strādājis iepriekš, tik un tā man ir daudz jaunatklājumu, par kuriem agrāk nebija ne jausmas. Tāpat esmu savam draugu un paziņu lokam piepulcinājis jaunas personības.

Jāspēj izkāpt no komforta zonas

Pedagoģija ir nozare, kas sniedz priekšstatu un praktiskas iemaņas ne tikai komunikācijā ar bērniem, bet cilvēkiem kopumā. Tā iemāca atpazīt likumsakarības cilvēka uzvedībā, rada morālu vērtību un tikumu apziņu un sniedz priekšstatu par cieņpilnu attieksmi pret pasauli ap sevi.

Taču, pirms izvēlēties šo vai jebkuru citu studiju programmu, kas saistīta ar izglītības jomu, svarīgi atbildēt sev uz trim jautājumiem – vai esmu gatavs izaicināt sevi un “izkāpt” no savas komforta zonas? Vai vēlos komunicēt ar bērniem un mācīties kopā ar viņiem? Vai man ir skaidrs, ko plānoju darīt ar iegūtā izglītības dokumenta piedāvātajām iespējām? Ja vismaz uz vienu no jautājumiem atbilde ir apstiprinoša, tad droši var pieteikties studijām, lai apgūtu vajadzīgās zināšanas un spertu pirmos soļus skolotāja profesijas apguvē.

Uzzini vairāk par pedagoģijas un izglītības zinātņu studiju iespējām!

Par pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs” plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Par studiju iespējām pedagoģijas un izglītības zinātņu jomā Latvijā iespējams uzzināt plašāk interneta vietnē www.esiskolotajs.lv.  

Informatīvo kampaņu “Esi skolotājs” īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums “Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” studiju programmas”.

Dalīties

Saistītais saturs

Ko nozīmē studēt izglītības zinātnes doktorantūrā? Pieredzes stāsti
14.05.2021.

Ko nozīmē studēt izglītības zinātnes doktorantūrā? Pieredzes stāsti

Licencēta jaunā pirmsskolas skolotāju studiju programma
17.06.2020.

Licencēta jaunā pirmsskolas skolotāju studiju programma

Asoc. prof. Dita Nīmante: Pārmaiņu laikos skolotājam jāprot mācīties visātrāk
27.04.2020.

Asoc. prof. Dita Nīmante: Pārmaiņu laikos skolotājam jāprot mācīties visātrāk