Nodarbība Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Projekta gaitas atskaite: 2022. gada jūlijs – septembris

Pārskata periodā Akadēmiskās informācijas centra Studiju kvalitātes komisija kā izcilas ir novērtējusi Latvijas Universitātes vēl trīs jaunveidotās pedagoģijas un izglītības zinātņu studiju programmas un lēmusi tās iekļaut akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”, kuras izstrādātas Latvijas Universitātē projekta “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports”” (Nr. 8.2.1.0/18/I/004) ietvaros.

Lūk, ko par bakalaura studiju programmu “Skolotājs” saka Tamperes Universitātes profesors Eero Ropo: “Paveiktais darbs studiju programmas izveidē ir iespaidīgs, kas pamatots izglītības sabiedriskajā un globālajā kontekstā, Latvijas nacionālajā un kultūrvēsturiskajā kontekstā un starptautiskajā zinātnes zināšanu bāzē, parādot ļoti augstu kompetenci augstskolu programmu izstrādē.”

Maģistra studiju programmu “Izglītības zinātnes” vērtēja Klaipēdas Universitātes izglītības jomas eksperte profesore Liudmila Rupšienė: “Programmas saturs izstrādāts un pilnveidots atbilstoši galvenajām augstskolu, valsts un starptautiskajām prasībām, kā arī reaģējot uz studentu, akadēmiskā personāla un darba devēju kritiskajām pārdomām par studiju saturu un tā apguvi.”

Savukārt par maģistra studiju programmu “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” vērtējums saņemts no Limerikas Universitātes (Īrija) Izglītības fakultātes docētājas Emmas Patricias Mullanes: “Kopumā šī ir iespaidīga programma, kas novērš ievērojamus trūkumus digitālās mācīšanās inovācijas jomā. Tā ir ļoti progresīva izglītības programma, kas pēta dažādas jaunas tehnoloģijas un mūsdienu digitāli pedagoģiskās pieejas.”

2022. gada 15. jūlijā vasaras mācības un savu divu gadu ilgo ceļu uz skolotāja profesiju uzsāka jaunais “Mācītspēks” kurss – 81 profesionālis ar augstāko izglītību, kas 1. septembrī, paralēli studējot Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē, sāka darbu kādā no izglītības iestādēm visā Latvijā.

Dalīties

Saistītais saturs

“Mācītspēks” atlasi izturējuši 122 jaunie speciālisti
01.06.2022.

“Mācītspēks” atlasi izturējuši 122 jaunie speciālisti

Ārvalstu eksperti vērtē studiju programmas, uzsākta “Mācītspēks” dalībnieku atlase
20.03.2022.

Ārvalstu eksperti vērtē studiju programmas, uzsākta “Mācītspēks” dalībnieku atlase