Darba grupa moderatores prof. Zanda Rubene vadībā spriež par talantu attīstības virzienu.

Decembrī tematiskā darba seminārā pulcējās Latvijas Universitātes (LU) administrācijas darbinieki sešu moderatoru vadībā, lai kopīgi spriestu par stratēģijā definēto attīstības virzienu mērķu sasniegšanu. Uzsākts darbs pie LU Administrācijas Rīcības plāna izstrādes LU Stratēģijas 2027 ieviešanai.

Seminārā darbs norisinājās sešās tematiskās darba grupās atbilstoši LU Stratēģijas 2027 definētajiem attīstības virzieniem, spriežot par to ietekmējošiem faktoriem un nepieciešamajām aktivitātēm. Pasākumu atklāja LU rektors Indriķis Muižnieks. 

Pamatdarbības attīstības jomā darba grupas apsprieda attīstības virzienus – zinātnes izcilība (moderators prof. Kristaps Jaudzems), studiju attīstība (moderators prof. Didzis Elferts), ieguldījums sabiedrībā (moderators prof. Ivars Lācis), bet institucionālās attīstības jomā darba grupas apkopoja viedokļus virzienos – talantu attīstība (moderatore prof. Zanda Rubene), vide un pārvaldība (moderatore Aiva Staneviča), kā arī organizācijas kultūra (moderators Reinis Rotkalis).

Darba grupās tika iesaistīti LU administrācijas struktūrvienību vadītāji un jomu speciālisti. 

LU Stratēģija 2027

Rīcības plāna izstrāde ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda projektā “Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē” specifiskā atbalsta mērķa 8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” (projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/019).

Dalīties

Saistītais saturs

Aktualizēta Latvijas Universitātes Stratēģija 2021.-2027. gadam
22.03.2024.

Aktualizēta Latvijas Universitātes Stratēģija 2021.-2027. gadam

Publiskota Latvijas Universitātes Stratēģija 2021.-2027. gadam
31.08.2021.

Publiskota Latvijas Universitātes Stratēģija 2021.-2027. gadam