© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte.

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē līdz 27. augustam turpinās uzņemšana Baltijā unikālā akadēmiskā maģistra studiju programmā "Epidemioloģija un medicīniskā statistika", kurā studējošie šogad tiek uzņemti pirmo reizi.

Programma izstrādāta, lai Latvijas un Baltijas veselības sistēmai nodrošinātu augsti kvalificētus epidemioloģijas un medicīniskās statistikas speciālistus, kas pārzina epidemioloģisko pētījumu metodoloģiju, spēj veikt sarežģītu datu analīzi un interpretēt to rezultātus, balstoties uz jaunākajām starptautiskajām atziņām un atbilstoši starptautisko organizāciju pieprasītajiem standartiem.  

Kā uzsver jaunveidotās programmas direktore asociētā profesore Liliāna Civjāne: “Medicīniskā statistika ievērojami atšķiras no tehniskās statistikas tā iemesla dēļ, ka cilvēka ķermenis ir daudz sarežģītāka struktūra par tehniskas iekārtas detaļu. Strādājot ar medicīnisko statistiku, kura saistīta ar cilvēku, jāsaprot medicīnas pamati. Jaunā iespēja studēt šajā programmā paver durvis uz nozari, bez kuras ne šodien, ne nākotnē sabiedrība nespēs iztikt. Mūsdienu epidemioloģija ir daudznozaru zinātne, kura veic medicīnas pētījumus un kurā izteikti trūkst jaunu speciālistu.”

Studijām šai programmā iespējams pieteikties, ja ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, medicīnā, zobārstniecībā, farmācijā, psiholoģijā, socioloģijā, dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs, vai citā pielīdzināmā augstākā izglītībā.

Studiju programmu absolvējušie iegūs maģistra grādu veselības zinātnēs.

Lai pieteiktos studijām maģistra programmā, līdz 27. augustam jāaizpilda elektroniskā veidlapa www.gribustudet.lv, kur atrodama arī plašāka informācija par studiju programmu.

Maģistrantūras studiju programma “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” tapusi projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Profesores vēstule topošajam epidemioloģijas studentam
07.07.2020.

Profesores vēstule topošajam epidemioloģijas studentam

Jaunajiem speciālistiem epidemioloģijā studiju programmu sagatavojusi Latvijas Universitāte
08.06.2020.

Jaunajiem speciālistiem epidemioloģijā studiju programmu sagatavojusi Latvijas Universitāte

Asoc. prof. Liliāna Civjāne: Kas ir mūsdienu epidemiologs?
08.04.2020.

Asoc. prof. Liliāna Civjāne: Kas ir mūsdienu epidemiologs?