Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studenti nodarbībā. Foto: Toms Grīnbergs, LU KID.

Jau šovasar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte uzņems pirmos studētgribētājus jaunā akadēmiskā maģistra studiju programmā “Epidemioloģija un medicīniskā statistika”.

“Pētniecība ir viena no visvairāk attīstāmām jomām mūsdienu dzīvē, un it īpaši epidemioloģiskā pētniecība. Epidemiologi ir iesaistīti dažādas pētījumu jomās, tajā skaitā medicīnā, psiholoģijā, socioloģijā, apkārtējas vides ietekmes pētījumos. Jaunā studiju programma ir paredzēta, lai sagatavotu tādus plaša profila speciālistus, kuri būs spējīgi veikt visus ar pētniecisko darbu saistītus procesus: izstrādāt pētījumu, aktīvi tajā iesaistīties, apstrādāt pētījuma datus un veikt secinājumu, balstoties uz sasniegtiem rezultātiem,” skaidro Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore un jaunveidotās maģistra studiju programmas “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” direktore Liliāna Civjāne (Lilian Tzivian). Epidemioloģe norāda, ka jaunajiem speciālistiem jāspēj diskutēt par pētījumu rezultātiem zinātniskā vidē, rakstīt zinātniskus rakstus, prezentēt darbu veselības aprūpes vai citās iestādēs.

Programmas uzņemšanas prasības paredz dot iespēju studēt maģistra programmā vairāku specialitāšu absolventiem tostarp tiem, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītības veselības aprūpē, medicīnā, zobārstniecībā, farmācijā, psiholoģijā, socioloģijā, dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs vai pielīdzināmā augstākā izglītībā.

“Apzināmies, ka studētgribētāji būs ar dažādām priekšzināšanām: daļa no tiem – tie, kuriem bakalaura izglītība ir saistīta ar veselības aprūpi, psiholoģiju vai socioloģiju – vairāk pārzina cilvēka organismu un tā darbību, bet cita daļa – tie, kuriem bakalaura izglītība ir saistīta ar dabas zinātnēm vai vides zinātnēm – var arī tik labi cilvēka organismu nepārzināt, bet būt spēcīga, teiksim, matemātikā,” atzīst programmas direktore, piebilstot, ka topošo studentu stiprās un vājas puses plānots izzināt vēl pirms studiju sākuma, iestājpārbaudījuma laikā. Tajā pirmais uzdevums būs medicīnas raksta analīze, lai saprastu, cik dziļas ir topošā studenta zināšanas par cilvēka organismu, bet otrais būs uzdevums, kurā tiks vērtēta kandidāta matemātiskā domāšana. Tas ļaus veidot individuālu pieeju studētgribētājam, lai nodrošinātu konsultācijas attiecīgos priekšmetos un rekomendēt izvēles kursus zināšanu pilnveidei nepieciešamajās jomās. Studentiem būs iespēja piedalīties Latvijas mēroga un starptautiskos pētījumos, lai praktiski pielietotu zināšanas reālajā dzīvē un lai pārliecinātos par savām spējām.

Programmas pasniedzēju vidū ir ne vien labi speciālisti katrs savā specialitātē, bet arī studentu augstu vērtēti pasniedzēji ar ārvalstīs pilnveidotu kvalifikāciju un arī ārvalstu profesori.

Šīs studiju programmas absolventi būs vērtīgi profesionāļi dažādās organizācijās, tanī skaitā pētniecības institūcijās, ārstniecības iestādēs un atbilstošās ministrijās, kā arī šo ministriju pakļautībā esošajās iestādēs.

Maģistrantūras studiju programma “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” tapusi projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas.

Dalīties

Saistītais saturs