Grupu darbs un gala pārbaudījums specializētajās mācībās akadēmiskā personāla kompetenču attīstība līderības jomā.

Projekta gaitas atskaite: 2019. gada augusts - 2019. gada oktobris

Eiropas Sociālā fonda  projekta  "Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē", Nr. 8.2.2.0/18/A/010 ietvaros turpinās projektu aktivitāšu īstenošana.

Ir noslēgti papildus divi darba līgumi ar doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem un trīs darba līgumi ar ārvalstu akadēmisko personālu. Līdz ar to šobrīd akadēmisko darbību Latvijas Universitātē studiju virzienos kopumā veic 19 doktoranti, kā arī 25 ārvalstu docētāji.

Vienlaikus 187 Latvijas Universitātes docētāji turpina paaugstināt un pilnveidot savas kompetences profesionālās angļu valodas apguvē un specializēto mācību kursu ietvaros.

Ir noslēgusies 23 akadēmiskā personāla pārstāvju stažēšanās uzņēmumos Latvijā,  turpinās četru akadēmiskā personāla pārstāvju stažēšanās SIA “Tilde”, SIA “Stikla serviss”, “Accenture Latvija” un SIA “Divi grupa”. 2019./2020. akadēmiskajā gadā uzsākta trīs akadēmiskā personāla pārstāvju stažēšanās interjera dizaina uzņēmumā SIA “Illustra”, tulkošanas pakalpojumu un  valodu tehnoloģiju uzņēmumā SIA “Tilde” un teritoriju apzaļumošanas uzņēmumā SIA “Latvijas šķirnes sēklas”.

Dalīties