Projekta gaitas atskaite: 2019. gada maijs - 2019. gada jūlijs

Eiropas Sociālā fonda  projekta  "Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē", Nr. 8.2.2.0/18/A/010 ietvaros docētāji specializēto mācību ietvaros ir attīstījuši akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju atbilstoši LU stratēģijā noteiktiem mērķiem, kas sniedz ieguldījumus LU cilvēkresursu politikā.

Akadēmiskais personāls apguvuši tādus mācību kursus kā “Akadēmiskā personāla kompetenču attīstība līderības jomā”, “Akadēmiskā personāla digitālo prasmju attīstība”, “Publiskā runa, runas māksla un prezentēšanas pamati sadarbībai ar industriju un auditoriju”, “Komercializācijas un Zinātniskās darbības un publicēšanas prasmes”.

Tāpat turpinās akadēmiskā personāla stažēšanās uzņēmumos Latvijā, un to saraksts no 2019. gada maija papildināts ar tādiem uzņēmumiem  kā SIA Tilde, SIA Mogotel, SIA Stikla serviss, SIA Divi grupa, Accenture Latvija un SIA Metrum.

Dalīties