Pieteikšanās studijām Latvijas Universitātē. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Latvijas Universitātē līdz 31. augustam ir atvērta pieteikšanās studijām jaunveidotajā starpnozaru doktora studiju programmā “Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība”, kas ietver sociālo, vadības, inženiertehnisko un veselības zinātņu jomu, t.sk. kognitīvās zinātnes saistībā ar informāciju tehnoloģijām un robotizāciju, digitalizāciju, kā arī darba drošības kultūru, arodveselību, dizainu un darba psiholoģiju, sistēmu, projektu un procesu pārvaldību

“Studiju programma piedāvā zinātnisko izpēti par cilvēkfaktora un ergonomikas nozīmi mūsdienu veselīgā un drošā biznesa vidē, ievērojot tehnoloģiju un mākslīgā intelekta integrēšanu darba procesos. Studiju procesā nodrošināta starptautiska mācību vide un pieredzējuši pasniedzēji, sadarbība ar nozares līderiem un ekspertiem darba drošības un arodveselības, vadībzinātnes un biznesa jautājumos, kā arī mūsdienu moderno tehnoloģiju ekspertiem,” norāda studiju programmas direktors Latvijas Universitātes profesors Henrijs Kaļķis.

Papildu zinātniski pētnieciskajam darbam un zinātniskās metodoloģijas studiju kursiem, studiju programma piedāvā arī tādus mūsdienīgus speciālizācijas kursus kā cilvēkfaktora un ergonomikas izpētes subjektīvās un objektīvās metodes, modernās cilvēkfaktoraun ergonomikas, arodveselības un drošības teorijas, t.s. risku inženieriju; ergonomisko iejaukšanos, muskuļu skeletālās sistēmas biomehānikas principus darba procesā un modelēšanu, darba psiholoģiju, cilvēkresursu vadību, biznesa stratēģiju un inovācijas,cilvēka-datora un cilvēka-robotu mijiedarbību: lietotājs un tehnoloģija, LEAN integrāciju efektīvā sistēmā cilvēka-mašīnas-vide.

Studijām aicināti pieteikties studētgribētāji ar maģistra grādu sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs, darba aizsardzībā, dabaszinātnēs, t.sk. ekonomikā un uzņēmējdarbībā, tiesību zinātnēs, izglītības zinātnēs, psiholoģijā, medicīnas un veselības zinātnēs, t.sk., medicīnā, farmācijā, sabiedrības veselībā vai ar tam pielīdzināmu augstākā izglītību citā jomā.

Zinātnes doktora grāds – zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās zinātnēs.

Pēc studiju sekmīgas pabeigšanas un zinātniskā doktora grāda iegūšanas, programmas absolventi var strādāt ikvienā tautsaimniecības nozarē gan kā vadoša līmeņa profesionāļi, gan arī kā konsultanti, veidot savu uzņēmumu vai turpināt profesionāli akadēmisko izaugsmi pētniecībā universitātēs un augstskolās kā mācībspēki un pētnieki cilvēkfaktora, drošības darbā, arodveselības, darba veselības un darba aizsardzības jomā, darba tiesisko attiecību un vadībzinību jomā.

Lai pieteiktos studijām programmā, interesenti ir aicināti iesniegt dokumentus līdz 2023. gada 31. augustam Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Programma tapusi projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros.

 

Dalīties

Saistītais saturs