Pirms diviem gadiem pirmo reizi Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē tika uzsākta jauna maģistra līmeņa studiju programma “Epidemioloģija un medicīniskā statistika”. Jauno studentu uzņemšana sakrita ar pandēmijas laiku, kad epidemiologu darbs kļuva tik pamanāms un nozīmīgs kā nekad iepriekš. Šobrīd pirmie programmas studenti gatavojas savu maģistra darbu aizstāvēšanai, bet šovasar gaidāms jau trešais jauno epidemiologu un medicīnas statistiķu “iesaukums”.

Ceļš uz jauno studiju programmu ilga vairākus gadus, un vislielākais virzītājspēks jauno epidemiologu sagatavošanā bija Latvijas Universitātes asociētā profesore Liliāna Civjāne. Programmas studenti nāk no dažādām nozarēm, katram ir atšķirīgs profesionālās pieredzes un zināšanu līmenis, taču visu vieno vēlme apgūt jaunas un mūsdienīgas zināšanas epidemioloģijā un medicīniskajā statistikā. Studenti dalās savā pieredzē un ieteikumos tiem, kuri apsver studijas šai programmā.

Zane Baltāne: Tiem, kuri vēlas analizēt, izvērtēt un sniegt uz datiem balstītus priekšlikumus

Profesionālo karjeru veselības nozarē uzsāku 2008. gadā, tolaik Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā, pēc reorganizācijas - Slimību profilakses un kontroles centrs. Mana pirmā darba pieredze ir saistīta ar Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra darbības nodrošināšanu, sadarbību ar ārstniecības iestādēm par informācijas sniegšanu, kā arī statistikas apkopojumu sagatavošanu un atskaišu sistēmas pilnveidošanu. Esmu nodrošinājusi C hepatīta un HIV/AIDS pacientu reģistra iekļaušanu vienotā informācijas sistēmā. Kā vienu no maniem darba pienākumiem, noteikti vērts pieminēt statistikas datu pieejamības un lietojamības pilnveidošanu, nodrošinot lietotājam draudzīgā un ērtā veidā datu pieejamību Slimību profilakses un kontroles centra Veselības statistikas datubāzē, kā arī attīstot veselības nozares datu pielietošanas iespējas pētniecībā.

Šī studiju programma ir unikāla Baltijas valstīs, tā ir jaunizveidota programma, līdz ar to pārdomāts saturs atbilstoši Latvijas un pasaules gan mūsdienu, gan nākotnes vajadzībām. Mana motivācija studijām bija pilnveidot zināšanas un prasmes pētniecībā veselības nozarē. Turklāt uzticība Latvijas Universitātes kvalitātei – iepriekšēja pozitīva pieredze, ko sniedza zināšanas un prasmes, kas tika iegūtas pamatstudijās –, tiek veiksmīgi pielietotas un pilnveidotas ikdienas darbā Slimību profilakses un kontroles centrā.

Atzinīgi vērtēju attālināto studiju organizācijas procesu Covid-19 pandēmijas laikā, kas veiksmīgi tika īstenots, izmantojot LU e-studiju un tiešsaistes videokonferenču platformu piedāvātās iespējas. Novērtēju, ka pasniedzēji ir jomas profesionāļi ar starptautisku pieredzi, kuri arvien turpina izglītoties, un ir uz sadarbību vērsta komanda, kas prot atbalstīt un iedrošināt jauniem sasniegumiem.

Nodarbībās kā vieslektori tiek pieaicināti savas jomas eksperti ne vien no Latvijas, bet arī no Izraēlas, starptautiskām organizācijām, piemēram, Pasaules Veselības organizācijas, Roberta Koha institūta u.c.

Studiju process tiek nodrošināts augstā kvalitātē, tas ir intensīvs un tāpēc ir iegūtas daudz jaunas zināšanas un prasmes. Augsti vērtēju, ka tiek sniegtas arī jaunākās tendences epidemioloģijā, pētījumu plānošanā, manuskriptu sagatavošanā un publicēšanas procesā. Esmu gandarīta par studiju programmā iegūtajām zināšanām un prasmēm, ko veiksmīgi varēs izmantot un attīstīt turpmākajā karjerā veselības nozarē un pētniecībā. Rekomendētu šo programmu tiem, kuri vēlas analizēt, izvērtēt un sniegt uz datiem balstītus priekšlikumus sabiedrības veselības un veselības politikas pasākumu īstenošanai. Iesaku studēt šajā maģistra studiju programmā un pārliecināties, ka studijas LU ir veiksmes atslēga Jūsu izaugsmei un turpmākajai karjerai!

 

Baiba Brikovska: Epidemioloģija ir nozare, kurā var iekļauties arī pēc karjeras citā sfērā

Akadēmiskā izglītība: LU Tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas ekonomika un vadība - maģistra grāds. Līdz šim esmu strādājusi finanšu sfērā, liela uzņēmuma finanšu vadītāja – manā pārziņā ir budžeta plānošana, nodokļi, algas, grāmatvedība, dažādas atskaites.

Mani interesē medicīna, jo liela daļa no ģimenes ir saistīti ar medicīnu. Tā kā bija liela vēlme mainīt darbošanās nozari, beidzot izlēmu, ka vēlos studēt ar medicīnu saistītā jomā. Domāju, ka epidemioloģija ir nozare, kurā var iekļauties arī pēc karjeras citā sfērā, protams, ja ir interese. Man liekas interesanti pētīt, izzināt cēloņus, apstākļus, kas ir specifiski tieši mūsu reģionam un atrast veidus, kā ietekmēt, piemēram, kādas slimības izplatību.

Domāju, ka programma ir sastādīta ļoti daudzpusīgi. Informācijas ir ļoti daudz, un kursa sākumā likās, ka to visu apgūt gandrīz nav iespējams, bet pateicoties izcilajiem pasniedzējiem, mēs lēnām tuvojamies mērķim, un sapratne par šo zinātni tikai nostabilizējas. Zināšanas visu laiku tiek papildinātas, un progress ir milzīgs.

Esmu ieinteresēta lasīt pētījumus, gribētu atrast to jomu, kuru padziļināti pētīt un saprast. Ļoti vēlētos profesionāli strādāt par epidemiologu. Tā kā priekšā ir vēl viens mācību gads, tad ceru, ka tajā noskaidrosies konkrēta joma, kurā vēlētos darboties visvairāk.

Epidemioloģija ir interesanta, domāju, ka tā var interesēt jebkuras profesijas pārstāvi, ne tikai mediķi vai biologu. Var pievērsties jebkuram jautājumam par sabiedrības veselību, analīzēt jebkuru vecumu, sākot no zīdaiņa līdz senioram. Var pētīt ne tikai konkrēti Latvijas sabiedrību, bet arī jebkuru citu reģionu. Var pētīt pārtikas patēriņa īpatnības, gaisa piesārņojuma ietekmi, ģenētiku… Tā kā tās ir milzīgas iespējas!
Galvenais nenobīties, iet un mācīties!

 

Laima Grunte: Tiem, kas jūt sevī pētnieka garu

Esmu Rīgas Stradiņa universitātes bakalaura programmas “Sabiedrības veselība” absolvente. Esmu strādājusi Veselības ministrijā, bet šobrīd strādāju A/S “Grindex”.

Jau pirms šīs studiju programmas izveides vēlējos turpināt studijas tieši epidemioloģijā, bet Latvijā šādas iespējas nebija, tādēļ biju patīkami pārsteigta, kad uzzināju par iespēju studēt šajā programā, turklāt Latvijā. Tieši epidemioloģija, studējot Rīgas Stradiņa universitātē, mani aizrāva visvairāk un šķita ļoti aizraujoša, ārkārtīgi svarīga, kā arī ļoti noderīga praksē.

Pirms uzsāku studijas – rēķinājos ar to, ka mācību procesa gaitā būs dažādas aizķeršanās, varbūt pat trūkumi, jo mēs esam pirmais kurss, bet esmu ļoti patīkami pārsteigta par to, cik labā kvalitātē norisinās studiju process, cik vērtīgas ir lekcijas un nodarbības, un cik atsaucīgi ir pasniedzēji un mani kolēģi, neskatoties uz šo pandēmijas pārbaudījumu laiku.

Mans ieguvums ir būt šajā komandā – man apkārt ir ļoti zinoši, spēcīgi un strādāt gatavi cilvēki – tas iedvesmo! Protams, man ir arī liels prieks sadarboties ar pasniedzējiem, kas ir savas jomas speciālisti un gatavi dalīties ar savām zināšanām un laiku, kā arī motivē mūs virzīties un iet tālāk. Mans turpmākais mērķis ir aktīvi iesaistīties un izmantot iegūtās iemaņas vietējos un starptautiskos pētījumos.

Es ieteiktu šo programmu visiem, kas jūt sevī pētnieka garu jeb zināt un izzināt ir viņu kaislība, jo šī ir lieliska iespēja iegūt kvalitatīvas zināšanas par epidemioloģiskajiem procesiem, pētniecības uzsākšanu, medicīnas tehnoloģijām, kā arī medicīnisko statistiku, kas ir tik ļoti nepieciešamas pētniecībā. Šī ir lieliska iespēja nokļūt starp jomas speciālistiem, un varbūt kādu dienu kļūt par vienu no viņiem!

 

Danija Maļceva: Pārbaudīt no jauna skata punkta jau esošās zināmās lietas

Man ir Rīgas Stradiņa universitātes profesionālais bakalaura grāds studiju programmā “ Sabiedrības veselībā”. Studiju laikā aktīvi piedalījos kā brīvprātīgā tādās organizācijas kā DIA+LOGS un Papardes zieds. Pēdējā universitātes kursā uzsāku darbu Slimības profilakses un kontroles centrā veselības aprūpes statistiķa amatā.

Pieteicos programmai, jo uzskatu, ka epidemiologa profesija ir mūsdienīga un aktuāla, īpaši COVID-19 pandēmijas apstākļos. Tā kā darbā aktīvi palīdzēju ar COVID-19 saistītām lietām, nolēmu, ka būtu labi papildināt savas zināšanas un iemaņas šajā jaunajā un unikālajā programmā.

Programma ir ļoti dinamiska un ļauj apvienot kopā tādas nozares kā epidemioloģija un medicīniskā statistika. Pasniedzēji ir ļoti profesionāli un atsaucīgi. Katrs dod iespēju iegūt izsmeļošu informāciju un pieredzi no savas jomas. Mans ieguvums jau tagad ir tas, ka es uzsāku strādāt sabiedrības veselības analītiķa amatā Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļā, jo šī programma mani pārliecināja, cik ir svarīgi nepārtraukti attīstīties un izmantot visas iespējas šajā dzīvē un gūtu pieredzi.

Mani pārsteidza tas, mūsu programmas vadītāja Liliāna Civjāne ar tik lielu mīlestību un prieku sadarbojas ar mums un virza uz priekšu, motivē un dod visas iespējas apgūt šo programmu uz visiem 100%.

Mans tālākais plāns ir apgūt EPIET (The European Programme for Intervention Epidemiology Training) programmu, kā arī pamēģināt iesaistīties starptautiskos projektos. Šo programmu es rekomendētu ar jaunām idejām pilniem cilvēkiem, kuriem patīk pētīt un kritiski domāt. Jābūt gataviem atklāt jaunās zinātniskās lietas un pārbaudīt no jauna skata punkta jau esošās zināmās lietas.

 

Zanda Rozmane: Mūsdienīgi, interesanti un analītiski

Man ir dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā un dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā.

Pieteicos programmai, šis bija zelta vidusceļš, lai nākotni saistītu ar sev interesējošām lietām. Uzskatu, ka programma ir mūsdienīga un interesanta. Studiju laiks ir intensīvs. Lekcijās un semināros īpašs uzsvars tiek likts uz to, lai studenti analītiski izteiktu un pamatotu savu viedokli. Pasniedzēji ir atsaucīgi, un ir pieredzējuši profesionāļi savās jomās. Mans lielākais ieguvums ir zināšanas, lai analītiski pamatotu un izteiktu savu viedokli. Pati plānoju nākotnē darboties pētniecības jomā.

Rekomendēju apgūt šo programmu, jo tā ir ļoti aktuāla un uz izaugsmi vērsta, turklāt epidemioloģa ir  daudzpusīga, interesanta zinātne. Programmas beidzējiem iegūtās zināšanas palīdzēs kļūt par zinošiem epidemiologiem. Es ar lepnumu varu teikt, ka studēju LU Epidemioloģijas un medicīnas statistikas programmā!

 

Inese Mauriņa: Nekad nav par vēlu iemācīties ko jaunu

Man ir maģistra grāds Starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās. Jau vairāk nekā 10 gadus vadu pacientu organizāciju ParSirdi.lv, organizējot izglītojošas un informatīvas aktivitātes par sirds un asinsvadu slimību profilaksi un ārstēšanu, kā arī aktīvi darbojos globālos pacientu organizāciju tīklos kā World Heart Federation, Global Heart Hub, FH Europe Patient Network.

Studijas Latvijas Universitātes jaunajā programmā bija likumsakarīgs solis, lai papildinātu ar akadēmiskām zināšanām savu līdz šim vairāk praksē gūto pieredzi sabiedrības veselības jautājumos.

Arvien aktuālāki pasaulē kļūst jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēces dzīvildzes palielināšanos. No vienas puses medicīnas sasniegumi palīdz cilvēkiem dzīvot arvien ilgāk un kvalitatīvāk, no otras – rodas jauni izaicinājumi, kas ir saistīti ar veselības aprūpi, psiholoģiskajiem aspektiem, digitālo tehnoloģiju lomu u.tml. Lielais datu apjoms, kas šobrīd pieejams, sniedz mums arvien vairāk un precīzāku informāciju, kas var palīdzēt uzlabot cilvēku veselību un dzīves kvalitāti, taču kā tos pareizi un mērķtiecīgi izmantot? Daudzas no atbildēm uz šiem jautājumiem, kā arī zināšanas par pasaulē aktuālāko šajā jomā sniedz Latvijas Universitātes Epidemioloģijas un medicīniskās statistikas programma izcilu vietējo un starptautisko lektoru vadībā.

Mans mērķis bija iegūt zināšanas, kuras varētu praktiski izmantot pētniecībā, kā arī turpinot izglītojošo darbu Latvijas iedzīvotāju veselības labā. Un jāsaka, ka šis plāns jau daļēji ir realizējies vēl studiju laikā, jo ar pieredzējuši pasniedzēju atbalstu un iedrošinājumu, man bija iespēja veikt datos balstītus pētījumus par sirds un asinsvadu slimību riska faktoru izplatību, kā arī prezentēt tos starptautiskā konferencē. Tāpat jauniegūtās zināšanas noder darbā, izstrādājot izglītojošus un informatīvus materiālus pacientiem, kā arī iesaistoties sabiedrības veselības plānošanas politikā. Esmu vēl pašā ceļu sākumā, taču jauniegūtās zināšanas neļauj apstāties un rada vēlmi turpināt

Prieks, ka jau pirmajā gadā gan man, gan kursa biedriem izdevās saņemt uzņēmuma BIOSAN stipendiju mācībām, kas ir ne tikai nozīmīgs finansiālais atbalsts, bet arī novērtējums labām sekmēm, kas motivē mācīties un tiekties uz izcilību. Un vēl esmu pārliecināta, ka nekad nav par vēlu kaut ko mainīt savā dzīvē un iemācīties ko jaunu! Šī studiju programma to ir pierādījusi. Galvenais ir noticēt sev un nepadoties, tad viss izdosies!

Par studiju programmu

Studijām šai programmā iespējams pieteikties, ja ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, medicīnā, zobārstniecībā, farmācijā, psiholoģijā, socioloģijā, dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs, vai citā pielīdzināmā augstākā izglītībā. Plašāk par studiju programmu ŠEIT. 

Studiju programmu absolvējušie iegūs maģistra grādu veselības zinātnēs.

Plašāka informācija par uzņemšanu atrodama vietnē www.gribustudet.lv.

Maģistra studiju programma “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” tapusi projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Asoc. prof. Liliāna Civjāne: Kas ir mūsdienu epidemiologs?
08.04.2020.

Asoc. prof. Liliāna Civjāne: Kas ir mūsdienu epidemiologs?

Saruna ar epidemioloģi Liliānu Civjāni par jauno epidemioloģijas studiju programmu
26.03.2020.

Saruna ar epidemioloģi Liliānu Civjāni par jauno epidemioloģijas studiju programmu